Certyfikat ECDL Profile - Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence) stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.


Moduł B1:

Podstawy pracy z komputerem sprawdza znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program:

1. Kluczowe założenia dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
2. Praca z systemem operacyjnym.
3. Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
4. Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
5. Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania.
6. Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
7. Kluczowe złożenia pracy w sieci oraz znajomość systemów łączności komputerowej, umiejętność łączenia się z siecią.
8. Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
9. Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 260 zł
Ilość godzin: 15 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia.

 

Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.


Moduł B1:

Podstawy pracy z komputerem sprawdza znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy