Certyfikat ECDL Profile - Moduł B2: Podstawy pracy w sieci

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence) stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.


Moduł B2:

Podstawy pracy w sieci obejmuje znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

Program studiów:

1. Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
2. Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
3. Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
4. Kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
5. Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
7. Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 260 zł
Ilość godzin: 15 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence) stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.


Moduł B2:

Podstawy pracy w sieci obejmuje znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej.

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy