Certyfikat ECDL Profile - Moduł B3: Przetwarzanie tekstów

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł B3:

Przetwarzanie tekstów obejmuje umiejętności używania programu do edycji i wydruku tekstu.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program:

1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
4. Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
5. Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
6. Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
7. Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 260 zł
Ilość godzin: 15 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł B3:

Przetwarzanie tekstów obejmuje umiejętności używania programu do edycji i wydruku tekstu.

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy