Certyfikat ECDL Profile - Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

 

Moduł B4:

Arkusze kalkulacyjne sprawdza znajomość koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program:

1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
3. Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
4. Edycja wierszy i kolumn arkusza. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiany nazwy arkuszy.
5. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
6. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
7. Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
8. Prawidłowego ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.
9. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.


Informacje organizacyjne:

Ilość godzin: 20 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

 

Moduł B4:

Arkusze kalkulacyjne sprawdza znajomość koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

 

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy