Certyfikat ECDL Profile - Moduł S1: Użytkowanie baz danych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL(European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł S1:

Użytkowanie baz danych ma na celu zrozumienie koncepcji baz danych oraz zademonstrowanie zdolności do używania baz danych.


Uczestnicy:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program kursu:

1. Podstawowa teoria baz danych oraz sposób ich organizacji i używania.
2. Tworzenie prostych baz danych i podglądu ich zawartości w różnych trybach.
3. Tworzenia tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzanie i edycja danych w tabeli.
4. Sortowanie i filtrowanie tabeli lub formularza, tworzenie, modyfikacja i uruchamianie kwerendy w celu wybierania określonych informacji z bazy danych.
5. Zastosowanie formularzy oraz tworzenie formularza w celu wprowadzania, modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach.
6. Tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechniania.
Informacje organizacyjne:


Termin szkolenia:

Cena szkolenia: 260 zł
Ilość godzin: 20 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL(European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie   kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł S1:

Użytkowanie baz danych ma na celu zrozumienie koncepcji baz danych oraz zademonstrowanie zdolności do używania baz danych.

 

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy