Certyfikat ECDL Profile - Moduł S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł S2:

Grafika menedżerska i prezentacyjna ma na celu zademonstrowanie mozliwości używania oprogramowania dla prezentacji.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program szkolenia:

1. Używanie aplikacji oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach plików.
2. Korzystanie z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy.
3. Rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów.
4. Wprowadzanie, edycji i formatowania tekstu w prezentacjach oraz stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom.
5. Wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w odpowiedni sposób specyficznych informacji.
6. Wstawianie i edycji obrazów i rysunków.
7. Stosowanie animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenie i poprawienie zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 260 zł
Ilość godzin: 15 godzin dydaktycznych

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł S2:

Grafika menedżerska i prezentacyjna ma na celu zademonstrowanie mozliwości używania oprogramowania dla prezentacji.

 

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy