Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security


Cel szkolenia:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL(European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

Moduł S3:

IT Security wymaga zrozumienia głównych kwestii leżących u podstaw bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w życiu codziennym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia połączenia sieciowego, umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i umiejętności właściwego zarządzania informacjami i danymi. Reprezentatywny kandydat będzie przygotowany do bezpiecznego korzystania z ICT i stawiania czoła wyzwaniom bezpieczeństwa rzucanym przez ICT.


Adresaci:

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.


Program kursu:

1. Główne aspekty dotyczące znaczenia zabezpieczania informacji i danych.
2. Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości.
3. Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
4. Rozróżnianie typów sieci i połączeń oraz różnych zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall.
5. Bezpieczne przeglądania zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet.
6. Kwestie bezpieczeństwa związane z komunikacją (e-mail i komunikatory).
7. Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwego wykonywania backup i przywracania danych.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia:260 zł
Ilość godzin: 15 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL(European Computer Driving Licence)  stanowi potwierdzenie kompetencji informacyjnych, które w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym nabrały kluczowego znaczenia. Posiadanie certyfikatu ECDL gwarantuje potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia.

 

Moduł S3:

IT Security wymaga zrozumienia głównych kwestii leżących u podstaw bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w życiu codziennym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia połączenia sieciowego, umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i umiejętności właściwego zarządzania informacjami i danymi. Reprezentatywny kandydat będzie przygotowany do bezpiecznego korzystania z ICT i stawiania czoła wyzwaniom bezpieczeństwa rzucanym przez ICT.

Kurs zakonczony jest Certyfikatem ECDL Profile - Moduł S3: IT Security

 

Certyfikaty mogą zdobywać  pracownicy wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, korzystają z programów narzędziowych.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy