Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich w przestrzeni dwuwymiarowej - moduł

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

 1. Omówienie interfejsu programu AutoCad i jego niezbędnymi ustawieniami.
 2. Zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami rysowania, edytowania
  i formatowania obiektów.
 3. Wykonywanie krótkich ćwiczeń, mających na celu poznanie i opanowanie niezbędnych poleceń w stopniu biegłym.
 4. Nauka wykorzystywania skrótów poleceń do usprawniania pracy w programie.
 5. Rysowanie przykładów w rzutach aksonometrycznych.
 6. Zapoznanie z możliwością tworzenia warstw rysunku technicznego.
 7. Wymiarowanie.
 8. Zapoznanie z możliwością dostosowywania preferencji i zarządzanie ustawieniami wymiarowania.
 9. Tworzenie bloków/grup obiektów.
 10. Kreskowanie obiektów zgodnie z wymaganymi normami ISO.
 11. Rysowanie tabeli informacyjnej projektu.
 12. Rysowanie bardziej skomplikowanych przekrojów obiektów z wykorzystaniem nabytych umiejętności.
 13. Eksportowanie rysunków do formatu pdf.
 14. Przygotowanie stworzonej dokumentacji technicznej do druku.

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

8 godzin

 

Maksymalna liczba uczestników

15 lub nieograniczona liczba uczestników w trybie e-learningu

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1000 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy