Mierzenie jakości pracy szkoły z zastosowaniem komputera

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

-  przygotowanie uczestników do opracowania narzędzi do mierzenia jakości pracy
-  wykorzystanie technologii informacyjnych w mierzeniu jakości i opracowaniu wyników

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i dyrektorów placówek


Program kursu:

1.  Narzędzia badawcze i ich miejsce w procesie badań empirycznych

2. Zastosowanie technologii informacyjnej w planowaniu i realizacji mierzenia jakości

3. Projektowanie procesu badawczego mierzenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych:
–  analiza standardów i wskaźników pod kątem procesu badawczego,
– opracowanie pytań szczegółowych dostarczających danych na temat stopnia realizacji wskaźnika

4. Źródła informacji w badaniach społecznych - analiza typów źródeł informacji i ich specyfiki

5. Dobór metod badawczych do źródeł informacji z uwzględnieniem  ich specyfiki i efektywności

6. Konstruowanie narzędzi badawczych w oparciu o pytania szczegółowe
–  pytania szczegółowe jako składowe narzędzi badawczych, sposoby dostosowania pytań do możliwości językowych i percepcyjnych respondentów
–  pytania szczegółowe jako dyspozycje do realizacji badań

7. Sposoby prowadzenia mierzenia w zależności od stosowanych metod

8. Opracowanie wyników mierzenia w postaci tabel częstości

9. Statystyczna analiza wyników mierzenia z wykorzystaniem komputera

10. Prezentacja wyników mierzenia w postaci graficznej - wykresy


Prowadzący:

Wysoko wykwalifikowana  kadra VULCAN sp. z o.o. - Sabina Furgoł

 

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 300 zł brutto
Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs zapewni:

-  przygotowanie uczestników do opracowania narzędzi do mierzenia jakości pracy
-  wykorzystanie technologii informacyjnych w mierzeniu jakości i opracowaniu wyników

 

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i dyrektorów placówek

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy