Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z biblioteką Information Technology Infrastructure Library oraz PN ISO EIC 20000-1/2

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Czas trwania: 24 h

Information Technology Infrastructure Library to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT.

 

Cel

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z modelowym podejściem do dostarczania i utrzymania usług IT opisanym w bibliotece ITIL oraz przygotowanie do certyfikacji ITIL Foundation.

 

Uczestnicy szkolenia

Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza dowolnego szczebla oraz pracownicy IT zainteresowani efektywnym dostarczaniem usług IT w przedsiębiorstwie. W szczególności pracownicy organizacji zainteresowanych wdrażaniem modelu ITaaS lub przygotowaniem do certyfikacji w oparciu o PN ISO/IEC-20000, a także osoby chcące indywidualnie podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem.

 

Nazwa zajęć

Liczba godzin

Znaczenie standaryzacji w działalności przedsiębiorstw

2

Identyfikowanie usług i procesów w środowisku IT

2

Wprowadzenie do ITIL

1

Cykl życia usługi

2

Strategia usług

2

Projektowanie usług

2

Projektowanie i dostarczanie usługi

1

Zarządzanie zmianą

2

Transformacje usługi

1

Utrzymanie usługi

1

Incydent i Problem

2

Automatyzacja i bazy wiedzy

1

Ciągłe doskonalenie

1

Podsumowanie obszarów i procesów ITIL

1

Ćwiczenia ABC of ITC

3

 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać Certyfikat "ITIL® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą EXIN. Egzamin składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Pytania egzaminacyjne są w języku polskim lub angielskim. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi (26 z 40 pytań). 

 

Informacje dodatkowe

Dyplom udziału w szkoleniu wydany jest przez ITC-Partners Sp. z o.o./Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

 

Zgłoszenia:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95

e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Szkolenie skierowane jest do pracowników IT każdego szczebla

Opłaty

Cena szkolenia: 1800 zł ( w cenie koszt egzaminu)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

ITC PARTNERS