Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z Biblioteką Information Technology Infrastructure Library (Itil) Oraz Pn Iso/Eic 20000-1/2

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Serdecznie zapraszamy wszytkich zainteresowanych!!!

 

Czas trwania:

24 h

 

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z modelowym podejściem do dostarczania i utrzymania usług IT opisanym w bibliotece ITIL oraz przygotowanie do certyfikacji ITIL Foundation.

 

Uczestnicy szkolenia:

Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza dowolnego szczebla oraz pracownicy IT zainteresowani efektywnym dostarczaniem usług IT w przedsiębiorstwie. W szczególności pracownicy organizacji zainteresowanych wdrażaniem modelu ITaaS lub przygotowaniem do certyfikacji w oparciu o PN ISO/IEC-20000, a także osoby chcące indywidualnie podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem.

 

Program kształcenia

 

Nazwa zajęć

Liczba godzin

Znaczenie standaryzacji w działalności przedsiębiorstw

2

Identyfikowanie usług i procesów w środowisku IT

2

Wprowadzenie do ITIL

1

Cykl życia usługi

2

Strategia usług

2

Projektowanie usług

2

Projektowanie i dostarczanie usługi

1

Zarządzanie zmianą

2

Transformacje usługi

1

Utrzymanie usługi

1

Incydent i Problem

2

Automatyzacja i bazy wiedzy

1

Ciągłe doskonalenie

1

Podsumowanie obszarów i procesów ITIL

1

Ćwiczenia ABC of ITC

3

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Opłaty

Cena szkolenia: 1800 zł (w cenie koszt egzaminu)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

ITC Partners