Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenia i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i wykorzystania tych badań w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych. Omówiony zostanie katalog przestępstw komputerowych opisanych w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, a także inne czyny związane z wykorzystaniem informatyki w procederze przestępczym. W ramach szkolenia zostanie przedstawiony schemat badań informatycznych dla analiz dotyczących przestępstw hackingu, uzyskania dostępu do systemu komputerowego, podsłuchu komputerowego,  naruszenia integralności danych, dywersji informatycznej,  zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej. Szkolenie obejmuje także warsztaty praktyczne z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych oraz poprawnego wykonania protokołów z tych czynności.


Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania zarówno pionów operacyjnych jak i dochodzeniowo-śledczych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z koniecznością zabezpieczenia, rozpoznania i wstępnej analizy dowodu elektronicznego (danych przechowywanego na nośnikach elektronicznych).


Program szkolenia:

1.    Dowód elektroniczny – definicja i specyfika (0.5 h)
2.    Informatyka śledcza jako gałąź nauk sądowych – podział badań, możliwości  (0.5 h)
3.    Zabezpieczanie (poprawne wykonanie protokołów), przechowywanie i transport nośników dowodowych.  (1 h)
4.    Przestępstwa komputerowe (2h)

- Omówienie klasyfikacji prawnej
- Case study dla (każdego z przestępstw)
- Definiowanie zakresu badań biegłego (dla każdego z przestępstw)


1.    Wstępna analiza danych w sprawach związanych z wykorzystaniem sieci Internet – metody i narzędzia (1 h)
2.    Warsztaty praktyczne (3 h)
- Procedura oględzin miejsca zdarzenia,
- Zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych,
- Sporządzanie protokołów zabezpieczenia sprzętu komputerowego
- Wstępna analiza danych: ustalenia dotyczące adresów IP, wskazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do którego należy się zwrócić z zapytaniem, wykorzystanie zaawansowanych opcji wyszukiwarek internetowych, wyszukiwanie danych na dysku


Prowadzący:

dr inż. Krystian Mączka
Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej oraz monitoringu wizyjnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), specjalista z zakresu  przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami  bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem  danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor  wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy st. 1, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Specjalista Biura Ekspertyz Sądowych Fundacji "Ubi societas, ibi ius".


SSR Marcin Szymczak
Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Absolwent UŚ, gdzie obronił pracę magisterską na Katedrze Prawa Cywilnego ze specjalnością prawa własności intelektualnej. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Autorskiego UJ oraz Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego z Elementami Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie złożył pracę dyplomową „Biegły z zakresu informatyki śledczej w postępowaniu karnym”. Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Twórca szkolenia e-learning pt. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawa przestępstw komputerowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie, kierowanego do sędziów i prokuratorów. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Kursantom zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i wykorzystania tych badań w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych.

W ramach szkolenia zostanie przedstawiony schemat badań informatycznych dla analiz dotyczących przestępstw hackingu, uzyskania dostępu do systemu komputerowego, podsłuchu komputerowego, naruszenia integralności danych, dywersji informatycznej, zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

Szkolenie obejmuje także warsztaty praktyczne z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych oraz poprawnego wykonania protokołów z tych czynności.

 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania zarówno pionów operacyjnych jak i dochodzeniowo-śledczych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z koniecznością zabezpieczenia, rozpoznania i wstępnej analizy dowodu elektronicznego (danych przechowywanego na nośnikach elektronicznych).

 

Opłaty

 

Koszt kursu:

250 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy