Asertywność

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej, przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne, wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania oraz uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii i postaw. Asertywność jest podstawowym narzędziem dla profesjonalistów pracujących w kontakcie z innymi ludźmi przy jednoczesnym dużym narażeniu na presję, odmowę i stres (np. szczególnie na stanowiskach menedżerskich, przy zarządzaniu projektowym, w negocjacjach, sprzedaży lub obsłudze klientów). Trening asertywności w działaniu uczy jak skutecznie reagowaći rozmawiać w najtrudniejszych sytuacjach, dbać o interesy z poszanowaniem innych ludzi, uprzejmie i stanowczo odmawiać, prosić bez poczucia winy oraz chronić się przed agresją i manipulacją.


Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z przełożonym lub współpracownikami.


Program kursu:

1. Co to jest asertwność
2. Zachowania asertywne, agresywne i uległe
3. co sprawia, że trudno jest przyjąć postawę asertywną
4. Fundamenty postawy asertwnej
5. Mapa asertywności - moje prawa i ich obrona
6. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych
7. Reagowanie na atak i krytykę
8. Asertywne techniki wyrażania oczekiwań


Prowadzący:

dr Magdalena Kraczla

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z przełożonym lub współpracownikami.

Słuchacze poznają wiedzę na temat zachowania i postawy asertywnej, przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne, wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania oraz uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii i postaw.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy