Innowacyjny pracownik - trening kreatywności i twórczego myślenia

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

„W XXI wieku walutą będą pomysły” Peter Drucker

Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania. Pracownicy i kadra zarządzająca wielu firm niechętnie pozbywa się starych schematów myślenia i działania, by zastąpić je skuteczniejszymi metodami. Wiele technik kreatywności i metod twórczego działania może znacząco poprawić jakość życia, efektywność i wydajność pracy oraz nauki. Dlatego tak ważne jest, aby jak największa liczba współczesnych pracowników skorzystała z możliwości odbycia treningu kreatywności. Ta potrzeba jest tym pilniejsza, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europe pod względem innowacyjności i liczby patentów.

Uczestnicy szkolenia pt. „Innowacyjny pracownik – trening kreatywności i twórczego myślenia” prowadzonego przez trenera i eksperta mgr Małgorzatę Małecką – Tomala z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przećwiczą wybrane techniki kreatywności a także skorzystają z możliwości zastosowana i metod twórczego myślenia do rozwiązywania indywidualnych problemów oraz grupowych zadań.

 

Program szkolenia

WSTĘP – DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW ORAZ OMÓWIENIE CELÓW SZKOLENIA
CZĘŚĆ 1. KREATYWNOŚĆ TO ZDOLNOŚĆ DO CZĘSTEGO GENEROWANIA NOWYCH POMYSŁÓW!

 • Czym jest kreatywne myślenie?
 • Neurobiologia w służbie kreatywności - budowa mózgu oraz ćwiczenia koordynujące współpracę prawej i lewej półkuli.
 • Rodzaje twórczości: eksploracje – kombinacje – transformacje.
 • Myślenie pytajne, asocjacyjne oraz transformacyjne.
 • Co nas ogranicza w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy ją stymulują.
 • Przykłady metod w biznesie wykorzystujących kreatywne myślenie.
 • Odżywanie i ruch a kreatywność – świadome zwiększanie własnych możliwości.
 • Ćwiczenia umysłowe a kreatywność – siła wizualizacji.
 • Stres a kreatywność – efektywne ćwiczenia relaksacyjno – pobudzające.

CZĘŚĆ 2.  ROZGRZEWKA TWÓRCZA – PRZEŁAMANIE OGRANICZEŃ I SCHEMATÓW MYŚLENIA
Rozbudzanie osobistej kreatywności oraz pobudzenie twórczego myślenia z wykorzystaniem indywidualnych ćwiczeń stymulujących myślenie dywergencyjne.

CZĘŚĆ 3. INNOWACYJNY PRACOWNIK – METODY I TECHNIKI POBUDZANIA KREATYWNEGO MYŚLENIA W PRAKTYCE
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najbardziej popularne i praktyczne techniki kreatywności i twórczego myślenia. Uczestnicy przećwiczą wybrane techniki podczas indywidualnych i grupowych zadań, które pozwolą im wyzwolić najgłębiej skrywane pokłady innowacyjności, kreatywności i twórczości!

Podczas tej części szkolenia odpowiemy na wiele pytań nurtujących człowieka kreatywnego m.in.:

 • Co łączy malowanie paznokci i pewnego siebie menedżera?
 • Co by było, gdyby ludzie spali przez dwadzieścia trzy godziny i wstawali tylko na jedną godzinę?
 • Co to jest kapkan i kupaż?
 • Jak zasypiać w ciągu trzydziestu sekund?

W praktyce zastosujemy takie techniki kreatywności, jak m.in.:

 • mapy myśli Buzana (mind mapping),
 • strategia Walta Disney’a,
 • technika burzy mózgów,
 • metoda skojarzeń,
 • metoda 5 pytań (5 Why),
 • technika kuli śniegowej.

 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Opracowanie przez uczestników check – listy własnych sposobów rozwijania i pobudzania kreatywności oraz twórczego myślenia.

Cele i korzyści dla uczestników:

 • Wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”,
 • Analiza trudności blokujących myślenie kreatywne,
 • Poznanie zasad pobudzania myślenia,
 • Budowanie skojarzeń,
 • Poznanie skutecznego komunikowania się w grupie,
 • Pobudzenie motywacji rozwijania motywacji twórczej,
 • Nauka przez zabawę i kotwiczenie pozytywnych emocji.
 • Zrozumienie własnych przeszkód w kreatywnym myśleniu,
 • Umiejętność diagnozowania ograniczeń,
 • Wdrożenie technik i metod twórczego myślenia.

 

Adresaci

 • osoby pracujące w zespołach, managerowie, kierownicy, kadra zarządzająca,
 • osoby nastawione na rozwój osobisty,
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.

 

Czas trwania

8 godzin

 

 

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

450 zł 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy