Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia?

 1. Kontrakt – ustalenie zasad i warunków pracy podczas szkolenia
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Elementy komunikacji werbalnej
 4. Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu
 5. Jak mówić i jak słuchać, żeby być właściwie zrozumianym, czyli lejek komunikacyjny
 6. Szum informacyjny
 7. Schematy a aktywne słuchanie i jego techniki
 8. Emocje w komunikacji w oparciu o teorię Von Thuna (tzw. uszy Von Thuna)
 9. Elementy komunikacji niewerbalnej
 10. Zgodność komunikacji werbalnej z mową ciała
 11. Style komunikacji
 12. Sposoby porozumiewania się z osobami reprezentującymi różne style ( w oparciu o model Insight Discovery)
 13. Jak rozmawiać z zespołem, a jak indywidualnie z pracownikiem?
 14. Argumentacja i wywieranie wpływu
 15. Obrona przed manipulacją

 

Adresaci

Grupy zorganizowane oraz uczestnicy indywidualni.

 

Czas trwania

Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch wersjach:

 • Skróconej – minimum 8 godzin zegarowych
 • Poszerzonej  - 16 godzin zegarowych

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1300 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy