Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 24 listopada   2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna),gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

 •  Skutecznie, przyjaźnie i partnersko komunikować się na poziomie zadaniowym (fakty) i emocji (relacje),
 •  Świadomie rozpoznawać swój i innych osób styl komunikowania się, dostosowywać przekaz do różnych sytuacji i różnych
 • osobowości współpracowników,
 •  Budować, poprzez poprawną komunikację, pozytywną atmosferę w zespole,
 •  Dbać o poprawny obieg informacji w zespole i w firmie (pomiędzy zespołami),
 •  Kontrolować jakość komunikacji przez parafrazę, zadawanie pytań i weryfikację przekazu,
 •  Dbać o prostotę, trafność, zwięzłość przekazu, unikać nieporozumień i chaosu informacyjnego.

Maksymalna liczba uczestników: 12-15 osób.

Liczba godzin: 8h.

Cena szkolenia: 1300 zł.

 

Program

 1. Kontrakt – ustalenie zasad i warunków pracy podczas szkolenia

 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 3. Elementy komunikacji werbalnej

 4. Koło komunikacji i najważniejsze elementy decydujące o zrozumieniu przekazywanego komunikatu

 5. Jak mówić i jak słuchać, żeby być właściwie zrozumianym, czyli lejek komunikacyjny

 6. Szum informacyjny

 7. Schematy a aktywne słuchanie i jego techniki

 8. Emocje w komunikacji w oparciu o teorię Von Thuna (tzw. uszy Von Thuna)

 9. Elementy komunikacji niewerbalnej

 10. Zgodność komunikacji werbalnej z mową ciała

 11. Style komunikacji

 12. Sposoby porozumiewania się z osobami reprezentującymi różne style ( w oparciu o model Insight Discovery)

 13. Jak rozmawiać z zespołem, a jak indywidualnie z pracownikiem?

 14. Argumentacja i wywieranie wpływu

 15. Obrona przed manipulacją

Koszt szkolenia- 650zł.

Prowadzący

Dr Magdalena Kot-Radojewska: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener kompetencji interpersonalnych z 13-letnim doświadczeniem, adiunkt w Katedrze Zarzadzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty; autorka publikacji z zakresu ZZL i kształcenia ustawicznego.

 

Partnerzy