Komunikacja i budowanie zespołów

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Rozwój kompetencji pracowników związanych z komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz efektywną i  skuteczną współpracą w zespole poprzez zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania efektywnych zespołów, nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją oraz ukształtowanie postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami zespołu. Skuteczna komunikacja jest jednym z elementów niezbędnych do efektywnej pracy zespołu. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu projektu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy.

Przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposób rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji,  utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, oceny pracownicze.


Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu efektywności zespołu poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zbudowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.


Program kursu:

1.    Powstawanie grupy i co determinuje jej efektywne działanie
2.    Najczęściej pełnione funkcje w zespole
3.    Proces komunikacji oraz co na niego wpływa
4.    Własny styl komunikowania się
5.    Bariery w komunikowaniu sie
6.    Nauka mówieniaw sposób taki, aby być zrozumiałym
7.    Sztuka parafrazowania i udzielania informacji zwrotnej


Prowadzący:

mgr Anna Sypek, mgr Agata Hagno - wykwalifikowana kadra trenerów DPM Sp. z o.o.  w Katowicach -  najstarszej firmy doradztwa personalnego na Śląsku.

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Szkolenie skierowane jest do wszystkich firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu efektywności zespołu poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zbudowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.

Słuchacze znają techniki skutecznego kierowania ludźmi, sposób rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji,  utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, oceny pracownicze.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy