Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Wzmocnienie skuteczności sprawnego porozumiewania się, pomoc w stworzeniu systemu sprawnego przepływu informacji, stworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywności i wymianie poglądów, zredukowanie poziomu stresu związanego z barierami w sferze komunikacji.


Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą komunikacji i przepływu informacji wewnątrz organizacji, jak i komunikacji pracowników organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym.


Program kursu:

1. Wstęp
- Komunikacja w biznesie - jakie ma znaczenie?
- Model skutecznej komunikacji
- Reguły i zasady procesu
- Kierunek przepływu informacji
- Kto jest odpowiedzialny za błędy w komunikacji?
2. Warunki sprawnej komunikacji
- Otoczenie zewnętrzne
- Przygotowanie się do komunikacji z daną osobą
- Aktywne słuchanie-właściwy odbiór komunikatów
- Empatia
 Bariery w komunikacji
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Ile zapamiętujesz z tego co słyszysz?
- Jak mówić, aby być słyszanym
- Jak mówić, aby być zrozumianym
- Jak mówić, aby być słuchanym
- Język, słownictwo
- Sztuka zadawania pytań
- Jakie informacje przekazuje Twoja mowa ciała-postawa, gesty, mimika, ton głosu
- Rola kierowania wizerunkiem
4. O co mu w ogóle chodzi? - wiedza dzięki której wesprzesz swoją komunikację
- Różnice w postrzeganiu rzeczywistości a sposoby komunikacji
- Metaprogramy
- Kanały i dostosowanie ich do odbiorcy
- Typy osobowości i ich sposób postrzegania rzeczywistości-jak widzimy siebie? jak nas widzą inni? jak masz do nich mówić?
- Narzędzia językowe
5. Asertywność a efektywność podczas komunikacji
- Typy zachowań
- Czym jest asertywność?
- Test- na ile jestem asertywny
- Następstwa zachowań nieasertywnych
- Techniki asertywne
- Asertywne odmawianie
- Konstruktywne krytykowanie
- Przyjmowanie komplementów
6. Komunikowanie się w zespole
- Proksemika i jej wpływ na pracę w grupie
- Role w zespole-rozpoznaj swoją
- Burza mózgu
- Wyławianie informacji
- Prezentowanie swoich pomysłów
- Przekazywanie złych informacji
- Wychodzenie z sytuacji trudnych
- Ustrzeganie się myślenia grupowego

Prowadzący:

dr Magdalena Kraczla

 

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą komunikacji i przepływu informacji wewnątrz organizacji, jak i komunikacji pracowników organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym.

Słuchacze po ukonczonym kursie znają techniki skutecznego i sprawnego porozumiewania się, pomoc w stworzeniu systemu sprawnego przepływu informacji, stworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywności i wymianie poglądów, zredukowanie poziomu stresu związanego z barierami w sferze komunikacji.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy