Prezentacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

 • Kontrakt – ustalenie zasad i warunków pracy podczas szkolenia
 • Autoprezentacja pozytywna i negatywna
 • Pierwsze wrażenie
 • Techniki autoprezentacji
 • Mowa ciała w autoprezentacji
 • Savoir-vivre a autoprezentacja
 • Wygląd zewnętrzny w autoprezentacji (ubranie, kolor, atrybuty)
 • Zasady tworzenia prezentacji
 • Przydatne rekwizyty
 • Liczy się pomysł, czyli jak stworzyć skuteczny scenariusz wystąpienia
 • Czas
 • Rodzaje wstąpień publicznych
 • Stres przed wystąpieniem i sposoby radzenia sobie z nim
 • Trudne i nieprzewidziane sytuacje podczas wystąpień.
 • Ćwiczenia z kamerą

 

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych.

 

Czas trwania 

Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch wersjach:

 • Skróconej – minimum 8 godzin zegarowych
 • Poszerzonej  - 16 godzin zegarowych

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1300 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy