Samoświadomość, work life balance, projektowanie własnych wyborów i działań

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Czas trwania: 8h

Liczba ECTS: 1

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności zarządzania sobą w czasie, podniesienie efektywności w zakresie planowania własnych działań na polu zawodowym  i prywatnym, przeciwdziałanie frustracji osobistej i wypaleniu zawodowemu, podniesienie jakości wykonywanych zadań, nabycie umiejętności priorytetyzacji zadań, podniesienie poziomu asertywności, podniesienie poziomu pewności siebie w zakresie realizacji zadań oraz podniesienie poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań.

Uczestnicy szkolenia: Wyższa kadra menedżerska, osoby zarządzające pracownikami i kierownicy średniego szczebla.

 

Program kształcenia

 

Nazwa zajęć

MODUŁ 1: Życie + kariera… czyli jak zachować równowagę i oddzielić pracę zawodową od życia prywatnego

To, co najważniejsze – jak radzić sobie z właściwym priorytetowaniem obowiązków zawodowych i osobistych

Gdzie jestem, gdzie chcę być – jakie cele i w jakim zakresie realizować, ile czasu na nie poświęcać – trening angażowania energii

Zegarek czy kompas – diagnoza potrzeb życiowych stanowiących podstawę sukcesu

MODUŁ 2: CZAS jest jak pociąg, który gonię... trening umiejętności efektywnego zarządzania czasem

Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz cenny czas

Syndrom zmarnowanego czasu – jak mu przeciwdziałać, strategie wspierające efektywność działań

15 największych złodziei czasu w pracy – ich diagnoza i zwalczanie

Zasady zarządzania priorytetami – techniki ustalania ważności zadań, Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC; jak je właściwie wykorzystywać na własne potrzeby

MODUŁ 3: STRES, czyli palący problem menedżera

Oblicza stresu – diagnoza indywidualnych źródeł stresu w życiu i pracy dla każdego uczestnika

Techniki redukcji stresu – narzędzia redukowania siły reakcji stresowej i zminimalizowanie konsekwencji doświadczanego stresu

Tworzenie równowagi – czyli stres zawodowy zostawiam w pracy

W dążeniu do równowagi – czyli metody długofalowego radzenia sobie ze stresem

MODUŁ 4: ODPOCZYNEK to sztuka relaksu i panowania nad emocjami

5 najważniejszych czynników hamujących efekty wykonywanych zadań – jak zdiagnozować swoje ograniczenia

Po czym poznajesz, że należy wyjść z pracy – jak znaleźć alternatywę dla pracy po godzinach

Odpoczynek na co dzień – czyli jak dobrać optymalną formę relaksu do wykonywanej pracy

Regeneracja sił i chwila relaksu – zestaw prostych technik regulowania napięcia w pracy

Warsztaty doskonalące zarządzanie emocjami: jak emocje mogą zbudować Twoją przewagę i jak je wykorzystywać w pracy menedżera  jak nad nimi panować i jak z nimi walczyć.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Uczestnicy szkolenia: Wyższa kadra menedżerska, osoby zarządzające pracownikami i kierownicy średniego szczebla.

Opłaty

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy