Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.
Celem szczegółowym szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy,
• postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
• celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV),
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Rekrutacja i selekcja to najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo ważne jest zatem, aby dobierać odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, którzy dzięki temu, że praca będzie ich pasją, z zaangażowaniem przyczynią się do wzrostu organizacji. Odpowiednio dobrani pracownicy gwarantują sukces każdego przedsiębiorstwa.

 

Program

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, działania integrujące.

- proces rekrutacji i selekcji – poszczególne etapy i ich waga oraz znaczenie dla naboru,

- model efektywnego doboru pracowników,

- konsekwencje „dobrej” i „złej” rekrutacji,

- rozmowa rekrutacyjna jako metoda:

• tworzenia wizerunku organizacji,

• budowania opinii o organizacji u potencjalnych klientów,

- koszty długotrwałej rekrutacji,

- koszty rezygnacji „dobrych” kandydatów w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego

- aspekt prawno-etyczny procesu rekrutacji

- kiedy pytanie jest dyskryminacją? - co można, czego nie można podczas rekrutacji.

2. Zastosowanie typowych metod selekcji pracowników:

- rodzaje metod selekcyjnych i ich wartość prognostyczna,

- kryteria wyboru właściwych metod (koszt, czasochłonność, trafność, rzetelność, bezstronność),

- baterie testów w procesie selekcji,

- symulacje w procesie selekcji,

3. Analiza opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych:

- specyfikacja stanowiska pracy,

- analiza profilu wymagań zawodowych,

- kwestionariusz osobowy – jakie zawrzeć w nim pytania,

- CV:

• preselekcja – czym jest i według jakiego algorytmu ją stosować,

• na co zwracać szczególną uwagę?

• jak interpretować przerwy i zmiany w przebiegu kariery zawodowej?

• co wyjaśniać w trakcie wywiadu kwalifikacyjnego?

4. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej:

- zapoznanie się z dokumentami,

- struktura rozmowy w zależności od struktury i treści zawartych w CV,

- kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji,

- rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe),

- pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań),

- przygotowanie pytań,

- jak pytać o „zakazane” kwestie?

5. Wywiad zawodowy jako podstawowa technika zdobywania informacji

o kandydacie i wywiad kompetencyjny:

- rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,

- wywiad kompetencyjny,

- struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego,

- techniki prowadzenia wywiadów,

- trudne aspekty rozmowy rekrutacyjnej:

• autoprezentacja i prezentacja stanowiska pracy,

• w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach? (elastyczność i promowanie organizacji)

6. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:

- najlepszy z kandydatów czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu)?

- jak podjąć decyzję? - metody jakościowe i ilościowe.

 

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

 

Czas trwania

8 godzin

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

350 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy