Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - trening antystresowy

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i zachowanie wewnętrznej równowagi jako jedna z najbardziej pożądanych sprawności życiowych, zważywszy na oszałamiające tempo funkcjonowania we współczesnym świecie. Pomimo tego, że ludzie różnią się wrodzonymi predyspozycjami w zakresie odporności na stres (uwarunkowania genetyczne), to jednak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresogennych) można w dużej mierze wyćwiczyć lub usprawnić. Nie chodzi zatem o to, aby nauczyć się „żyć bez stresu”, gdyż stres wydaje się stanowić integralną część naszego życia, ale bardziej o to, aby potrafić mu zapobiegać, w mniejszym stopniu poddawać się stresowi oraz aktywnie zwalczać skutki stresu, w sytuacjach, kiedy już wystąpi.


Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników policji, którzy chcą wiedzieć czym tak naprawdę jest stres, jak go identyfikować  i w jaki sposób skutecznie sobie z nim radzić, by w ten sposób uniknąć jego szkodliwych następstw ale i umieć wykorzystywać jego motywującą siłę do realizacji zawodowych celów.

Szkolenie skierowane jest także do profesjonalistów pracujących w zawodach społecznych, szczególnie narażonych na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami.


Program kursu:

CZĘŚĆ I. Stres jako zjawisko psychiczne i fizjologiczne.    
1.    Źródła stresu – stres prywatny a stres zawodowy.    
2.    Oznaki stresu – fizjologiczne, psychiczne (emocjonalne, poznawcze), behawioralne     
3.    Odporność na stres – czynniki predysponujące do stresu.    
4.    Błędy w myśleniu o stresie (przekonania stresotwórcze).    
5.    Choroby psychosomatyczne.    
6.    Samoświadomość – diagnoza indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem.   

CZĘŚĆ II. Tradycyjne sposoby radzenia sobie ze stresem    
1.    Coping zadaniowy (strategia „rozwiązywania problemu”).    
2.    Coping emocjonalny (strategia „poszukiwania wsparcia”).    
3.    Coping unikowy (strategia „ucieczkowa”).    
4.    Umiejętność skutecznego odpoczywania.   

CZĘŚĆ III. Niekonwencjonalne metody profilaktyki i łagodzenia skutków stresu    
1.    Metody psychoanalityczne.    
2.    Profesjonalny trening antystresowy – Trening Autogenny J. H. Schulza.   

CZĘŚĆ IV. Asertywność jako sposób zmniejszania kosztów psychicznych  pracy    
1.    Postawa uległa - możliwe konsekwencje.    
2.    Postawa agresywna – możliwe konsekwencje.    
3.    Postawa asertywna (kryteria asertywności) – korzyści i ryzyko.    
4.    Pułapki związane z kształtowaniem postawy asertywnej.    


Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia - wrzesień 2014
Cena szkolenia - 200 zł
Ilość godzin - 8 godzin


Prowadzący:

dr Magdalena Kraczla

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

lub bezpośrednio u trenera szkolenia dr Magadaleny Kraczli pod numerem telefonu - 508 143 606

 

 

Praca

Szkolenie adresowane jest do pracowników policji, którzy chcą wiedzieć czym tak naprawdę jest stres, jak go identyfikować  i w jaki sposób skutecznie sobie z nim radzić, by w ten sposób uniknąć jego szkodliwych następstw ale i umieć wykorzystywać jego motywującą siłę do realizacji zawodowych celów.

Szkolenie skierowane jest także do profesjonalistów pracujących w zawodach społecznych, szczególnie narażonych na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy