Team building

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Program szkolenia

 1. Kontrakt – ustalenie zasad i warunków pracy podczas szkolenia
 2. Skuteczny zespół
 3. Fazy rozwoju zespołu
 4. Cykl pracy zespołowej
 5. Identyfikacja typowych ról zespołowych oraz ich konsekwencje dla całego zespołu
 6. Empatia i czas – czynniki sprzyjające integracji zespołu
 7. Determinanty efektywności zespołu
 8. Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu
 9. Informacja zwrotna (model ZET, kanapka, Model Pendletona i inne)
 10. Style komunikacji i  ich wpływ na skuteczność zespołu
 11. Sposoby porozumiewania się z osobami reprezentującymi różne style ( w oparciu o model Insight Discovery)
 12. Skuteczne motywowanie zespołu
 13. Sytuacje trudne w zespole
 14. Konflikt w zespole i sposoby jego rozwiązywania
 15. Kreatywne metody wyzwalające otwartość i elastyczność zespołu (m.in. metoda 6 kapeluszy)

 

Adresaci

Szkolenie powinno być przeprowadzone w grupach, które pracują / będą pracować razem. Nie powinno być to szkolenie dla osób zgłaszających się indywidualnie.

 

Czas trwania

8 godzin

 

 

Praca

Opłaty

Koszt szkolenia 

1300 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy