Team building

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 10 listopada   2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Sens budowania zespołów od dawna ma praktyczne potwierdzenie, w historii przedsiębiorczości.

Uczestnicy szkolenia:
- znają korzyści pracy zespołowej,
- potrafią skutecznie się komunikować,
- potrafią efektywnie pracować w zespole identyfikując się z celami zespołu i instytucji
- potrafią wykorzystywać techniki zespołowego rozwiązywania problemów
- potrafią planować zespołowo oraz znają korzyści proaktywności.

Maksymalna liczba uczestników: 12-15 osób.

Liczba godzin: 8h.

Cena szkolenia: 650 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

 1. Kontrakt – ustalenie zasad i warunków pracy podczas szkolenia
 2. Skuteczny zespół
 3. Fazy rozwoju zespołu
 4. Cykl pracy zespołowej
 5. Identyfikacja typowych ról zespołowych oraz ich konsekwencje dla całego zespołu
 6. Empatia i czas – czynniki sprzyjające integracji zespołu
 7. Determinanty efektywności zespołu
 8. Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu
 9. Informacja zwrotna (model ZET, kanapka, Model Pendletona i inne)
 10. Style komunikacji i  ich wpływ na skuteczność zespołu
 11. Sposoby porozumiewania się z osobami reprezentującymi różne style ( w oparciu o model Insight Discovery)
 12. Skuteczne motywowanie zespołu
 13. Sytuacje trudne w zespole
 14. Konflikt w zespole i sposoby jego rozwiązywania
 15. Kreatywne metody wyzwalające otwartość i elastyczność zespołu (m.in. metoda 6 kapeluszy)

Koszt szkolenia-650zł.

 

Prowadzący

Dr Magdalena Kot-Radojewska: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener kompetencji interpersonalnych z 13-letnim doświadczeniem, adiunkt w Katedrze Zarzadzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty; autorka publikacji z zakresu ZZL i kształcenia ustawicznego.

 

Partnerzy