Trudne sytuacje na szkoleniu

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 1 grudnia  2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Celem tego szkolenia jest wzrost efektywności biznesowej szkoleń prowadzonych przez Uczestników dzięki znajomości metod i technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić podczas szkolenia, co przekłada się na realizację celów szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

 •  świadomi jaka jest rola trenera oraz zakres jego odpowiedzialności,
 •  świadomi znaczenia procesu grupowego dla przebiegu szkolenia,
 •  znali narzędzia efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić podczas szkolenia,
 •  wiedzieli w jaki sposób przygotować się na trudne sytuacje, które mogą wystąpić podczas szkolenia lub jak ich uniknąć.

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Rola trenera w pracy z grupą

 •  Rola trenera i zakres jego odpowiedzialności w pracy z grupą,
 •  Podstawowe kompetencje trenera,
 •  Znaczenie procesu grupowego i dynamiki grupowej w przebiegu szkolenia.

2. Trudne sytuacje szkoleniowe w pracy z grupą

 •  Geneza, definicja i przegląd najczęściej pojawiających się trudnych sytuacji podczas szkolenia,
 •  Strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 •  Lepiej zapobiegać niż leczyć… czyli jak uniknąć wystąpienia trudnych sytuacji podczas szkolenia.

3. Trudne sytuacje w pracy trenera nie związane z grupą uczestników

 •  Przegląd trudnych sytuacji szkoleniowych oraz techniki radzenia sobie z nimi.

Prowadzący

Anna Bartosińska

Szkolenia w zakresie zarządzania zespołem, podnoszenia efektywności osobistej, kompetencji społecznych.

Doradztwo w zakresie strategii i procesów HR, badania potencjału, podnoszenia efektywności zespołów.

Od ponad 10 lat wspieram menedżerów oraz zespoły, z którymi pracuję w podnoszeniu efektywności i osiąganiu celów. Pracowałam zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki (np. TRW Polska sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Cooper Standard Polska Sp. z o.o.), jak i z firmami sektora MSP. Wspierając kadrę zarządzającą wdrażałam w firmach kulturę informacji zwrotnej, systemy ocen pracowniczych, koncepcję przywództwa transformacyjnego, realizowałam projekty mające na celu podnoszenie kompetencji menedżerów. Ponad 3000 godzin spędziłam na sali szkoleniowej i w procesach coachingowych. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz certyfikat w zakresie Standardu HRD BP
pozwalają mi projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów biznesowych firm z dbaniem
o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników. Zaś umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia
procesów rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik, Coaching Center) pomagają skutecznie odkrywać i rozwijać
potencjał swoich klientów.

Najlepsze rozwiązania istnieją w nas samych. Ja pomagam tylko je odkryć i wyposażam osoby, z którymi pracuję w konkretne narzędzia pozwalające wdrożyć je w sposób jak najbardziej efektywny.

Uprawienia i certyfikaty

Nawet najlepiej napisany program szkolenia może nie doprowadzić do zrealizowania jego celu. Na drodze trenera
pojawiają się różne przeszkody w postaci trudnych sytuacji szkoleniowych. Trenerze pokonaj z nami te przeszkody i doprowadź swoją
grupę szkoleniową do celu waszej podróży.

Anna Bartosińska