Wypalenie zawodowe - objawy i sposoby radzenia sobie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego, zdiagnozowanie własnego poziomu wypalenia zawodowego i tolerancji na stres, rozwinięcie potencjału radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,  pozyskanie nowych umiejętności interpersonalnych. Słuchacz pozna skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego oraz pozna efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego.


Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do funkcjonariuszy służb „mundurowych”, którzy chcą wiedzieć czym tak naprawdę jest zjawisko wypalenia zawodowego. Szkolenie skierowane jest także do profesjonalistów pracujących w zawodach społecznych, szczególnie narażonych na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami, pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, pracowników wypalonych zawodowo, a także osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.


Program kursu:

CZĘŚĆ I. Syndrom wypalenia zawodowego
1.    Symptomatologia wypalenia zawodowego (objawy fizyczne).
2.    Stopnie/etapy wypalenia zawodowego.
3.    Różnice między wypaleniem zawodowym a zmęczeniem fizycznym.
CZĘŚĆ II. Przyczyny występowania wypalenia zawodowego
1.    Wypalenie jako efekt długotrwałego stresu.
2.    Kategorie stresorów zawodowych (symptomy wypalenia w organizacji).
3.    Wypalenie w „zawodach społecznych”.
4.    Podatność indywidualna na wystąpienie wypalenia zawodowego.
5.    Triada wypaleniowa: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja,  obniżone poczucie dokonań osobistych.
6.    Pracoholizm.
7.    Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym.
CZĘŚĆ III. Indywidualna diagnoza stopnia niezadowolenia z pracy i symptomów wypalenia zawodowego
1.    Wypełnienie baterii testów do diagnozy wypalenia zawodowego i relacji w środowisku pracy.
2.    Indywidualne przekazanie wyników każdemu z kursantów.
3.    Przekazanie wytycznych i opracowanie indywidualnej ścieżki postępowania dla każdego z kursantów.
CZĘŚĆ IV. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym
1.    Świadomość objawów wypalenia zawodowego.
2.    Techniki relaksacyjne/techniki radzenia sobie napięciem.
3.    Metody organizacji czasu wolnego.
4.    Treningi umiejętności społecznych/treningi zmiany postaw.
5.    Właściwe formułowanie celów zawodowych i życiowych oczekiwań.

 

Prowadzący:

dr Magdalena Kraczla

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Słuchacz pozna skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego oraz pozna efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego.

Szkolenie adresowane jest do funkcjonariuszy służb „mundurowych”, którzy chcą wiedzieć czym tak naprawdę jest zjawisko wypalenia zawodowego.

Szkolenie skierowane jest także do profesjonalistów pracujących w zawodach społecznych, szczególnie narażonych na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami, pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, pracowników wypalonych zawodowo, a także osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy