Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy.

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Trening umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, umiejętność budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień, planowanie realizacji przedsięwzięć), trening umiejętności zarządzania czasem oraz sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych. Szkolenie zakłada również diagnozę indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.


Adresaci:

Osoby, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania czasem i planowania własnej pracy oraz wszystkie osoby , które chcą nabyć umiejętności priorytetyzowania zadań.


Program kursu:

1.    Analiza czasu
2.    Proces wytyczania celów i priorytetów
3.    Zasady zarządzania priorytetami
4.    Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
5.    Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
6.    Delegowanie zadań
7.    Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu

Prowadzący:

dr Magdalena Kraczla

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania czasem i planowania własnej pracy oraz dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności priorytetyzowania zadań.

Słuchacze poznają umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, umiejętność budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień, planowanie realizacji przedsięwzięć), trening umiejętności zarządzania czasem oraz sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy