Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - AC/DC

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami oceny kompetencji - Assessment i Development Center. Metody te umożliwiają efektywne zbadanie potencjału przyszłych pracowników, ale również dają możliwości oceny indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników. Dzięki ich zastosowaniu organizacja uzyskuje możliwość efektywnej alokacji zasobów ludzkich i optymalnego wzrostu. Zastosowanie metody AC/DC polega na integracji ocen - w wyniku przeprowadzenia oceny AC uzyskujemy dokładne i rzetelne informacje na temat poziomu kompetencji i potencjału pracowników, ich silnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Szkolenie obejmuje również naukę formułowania raportów całościowych oraz raportów indywidualnych. Uczestnicy spotkania będą mięli okazję poznać zasady konstruowania narzędzi i wezmą udział w symulowanej sesji AC/DC pod okiem specjalistów. Zaplanowano, by jednym z elementów szkolenia był także trening umiejętności prowadzenia indywidualnych sesji informacji zwrotnych.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do specjalistó ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerowie prowadzący lub wspierający rekrutację, diagnozujący potencjał i planujący rozwój pracownikóww zespole lub firmie.

Program szkolenia:

1. Metodologia centrum oceny i rozwoju pracowniczego (AC i DC)
2. Kryteria doboru i oceny
3. Budowanie zadań w ramach AC i DC
4. Standardy obowiązujące przy wykorzystaniu metodologii AC i DC w pracy
5. Wartości przygotowujące do roli i funkcje asesora w projekcie oceny
6. Programowanie i przeprowadzenie sesję AC i DC
7. Diagnoza „jak daleko lub jak blisko jest mój rekomendowany pracownik ”od ideału
8. Wielkość odpowiedzialności asesora

Prowadzący:

mgr Anna Sypek, mgr Agata Hagno - wykwalifikowana kadra trenerów DPM Sp. z o.o.  w Katowicach -  najstarszej firmy doradztwa personalnego na Śląsku.

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Sesje AC/DC adresowane są do wszystkich firm, które oczekują obiektywnej oceny kompetencji kandydatów do pracy oraz już zatrudnionych pracowników. Sesje AC/DC mogą być stałym elementem procesów rekrutacji w organizacjach zatrudniających znaczną liczbę pracowników. Sesje Development Centre są doskonałym narzędziem rozwoju potencjału dla osób uczestniczących w programach dla talentów, absolwentów oraz menedżerów.

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy