Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ja - menedżer

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposób rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji,  utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy oraz  oceny pracownicze. Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób i działu. Jego celem jest zwiększanie efektywności pracy, przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi. Wraz ze zmieniającym się biznesem, zmienia się rola menedżera, która staje się trudniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Wymogi, które stawia się kadrze zarządzającej nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji kierowniczych i osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy od niedawna  zarządzają zespołami oraz  dla osób, które przygotowują się do roli menedżera czy lidera zespołu.

Program:

1. Podstawowe funkce zarządzania

2. Style komunikowanie się i zarządzania personelem

3. Efektywne metody budowania zespołów oraz rozpoznawanie jednostek w tych zespołach i ich motywowanie

4. Istota delegowania zadań

5. Kontrola jako najlepsza forma zaufania

6. Budowanie zestawu "wartości kierownika"

Prowadzący:

mgr Anna Sypek, mgr Agata Hagno - wykwalifikowana kadra trenerów DPM Sp. z o.o.  w Katowicach -  najstarszej firmy doradztwa personalnego na Śląsku.

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, którzy od niedawna  zarządzają zespołami oraz  dla osób, które przygotowują się do roli menedżera czy lidera zespołu.

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy