Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Służb Mundurowych (POLICJA)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z prawidłową organizacją funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i z zakresem działań podejmowanych w ramach realizacji tejże funkcji, przybliżenie słuchaczom procesów i metod zarządzania personelem, zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, włączającym kapitał ludzki w zakres niematerialnych aktywów organizacji.


Proponowane szkolenie prowadzone będzie w trybie warsztatowo-treningowym z wykorzystaniem najnowszych metod socjologiczno-psychologicznych.
W trakcie realizacji treningu stosowane są sprawdzone techniki - skuteczne w nauczaniu osób dorosłych.


Adresaci:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników służb mundurowych (Policji).


Program szkolenia:

 

Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych:

CZĘŚĆ I. Zasoby ludzkie jako aktywa organizacji.
a/ Rozumienie pojęć związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL).
b/ Trendy rozwojowe w zakresie funkcji personalnej.
c/ Teoria kapitału ludzkiego.
d/ Kapitał intelektualny organizacji (kapitał ludzki a kapitał strukturalny).
e/ Strategia personalna a strategia organizacji/instytucji.
f/ Bariery strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.
g/ Warunki realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 
CZĘŚĆ II. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).
a/ Procesy personalne związane z wchodzeniem ludzi do organizacji:     
     - organizacja struktur
     - planowanie zatrudnienia
     - pozyskiwanie kadr
b/ Procesy personalne związane z funkcjonowaniem ludzi w organizacji:          
     - adaptacja zawodowa
     - systemy motywacji płacowej i pozafinansowej
     - planowanie rozwoju pracowników
     - wdrażanie systemów ocen pracowniczych
     - kształtowanie kultury organizacyjnej
c/ Procesy personalne związane z wychodzeniem ludzi z organizacji:    
     - programy lojalnościowe
     - procedury monitorowanego zwalniania pracowników- outplacement
 
CZĘŚĆ III. Praktyczne ćwiczenia realizacji funkcji ZZL w organizacji (jako sposób zmniejszania kosztów psychicznych pracy)  
a/ Kwalifikacje merytoryczne a kompetencje psychospołeczne.
b/ Komunikowanie się w organizacji jako fundamentalna kompetencja realizacji funkcji personalnej i warunek sukcesu organizacji.
c/ Motywacja jako narzędzie efektywności funkcjonowania zespołów.
d/ Koło życia – ćwiczenie określania celów.
e/ Omówienie doświadczeń uczestników zajęć i sformułowanie wniosków końcowych.


Techniki pracy:

Poszczególne bloki tematyczne będą realizowane z zastosowaniem najnowszych narzędzi szkoleniowych:
- dyskusja monitorowana
- case study
- profesjonalny komentarz trenera /feedback/
 
Pozwala to na:
- weryfikację i utrwalanie posiadanej wiedzy
- doskonalenie umiejętności praktycznych
- wskazanie nowych możliwości wykorzystania zdobytych informacji


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia:  130 zł
Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

lub bezpośrednio u trenera prowadzącego szkolenie dr Magdaleny Kraczli pod numerem telefonu - 508 143 606

 

Praca

Uczestnicy zapoznani są z prawidłową organizacją funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i z zakresem działań podejmowanych w ramach realizacji tejże funkcji, przybliżenie słuchaczom procesów i metod zarządzania personelem, zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi, włączającym kapitał ludzki w zakres niematerialnych aktywów organizacji.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników służb mundurowych (Policji).

 

Opłaty

Koszt kursu:

150 zł

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy