Szkolenia interpersonalne

Opis

Komunikacja?
Teoretycznie każdy z nas potrafi rozmawiać i się komunikować. A praktycznie? Komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie – to rozumienie ukrytych treści i zawartości komunikatów.

 

Szkolenie jest dla osób, które chcą nauczyć się:

•    asertywności
•    Umiejętności skutecznego komunikatu
•    Umiejętności tworzenia komunikatu i efektywnego przepływu informacji
•    Znajomości podstawowych aktów prawnych
•    Umiejętności radzenia sobie z stresem
•    Rozpoznania i eliminajcę wypalenia zawodowego
•    umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.
•    Umiejętności planowania i organizacji w pracy

 

Zapewniamy:

- Salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny
- kadrę szkoleniowców i trenerów z warsztatem praktycznym
- zajęcia grupowe
- zajęcia składające się z bloków tematycznych
- ćwiczenia praktyczne
- dyskusje monitorowaną
- case study
- profesjonalny komentarz trenera /feedback/
- burze mózgów
- Zaświadczenie/Certyfikat

 

Komunikacja między ludzka jest fundamentem efektywności firmy.

 

 

Opłaty

Asertywność
Cena szkolenia: 200 zł

Komunikacja i budowanie zespołów
Cena szkolenia: 200 zł

Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym
Cena szkolenia: 200 zł

Prawo pracy w praktyce
Cena szkolenia: 200 zł

Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - trening antystresowy
Cena szkolenia: 200 zł

Wypalenie zawodowe - objawy i sposoby radzenia sobie
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy.
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - AC/ DC
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ja - Menedżer
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Rekrutacja i selekcja personelu
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - System Ocen Okresowych
Cena szkolenia: 200 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Służb Mundurowych (POLICJA)
Cena szkolenia:  130 zł

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy