Zarządzanie ryzykiem i jakością w projektach

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia 


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. na zamówinie dla minimun 10-osobowej grupy. Dosotosowujemy termin i program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 


Koszt szkolenia: 2000 zł

 

 

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi definicjami i terminologią oraz zasadami związanymi z zarządzaniem projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą źródeł i rodzajów ryzyka, narzędzi i technik identyfikacji ryzyka metod i narzędzi ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami i zapewniania jakości. Poznają wybrane systemy i standardy zarządzania jakością w projektach oraz zasady zarządzania procesami w organizacji i tworzenia architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów. Uczestnicy nabędą umiejętność stosowania narzędzi i technik identyfikacji ryzyka, metod i narzędzi ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami oraz metod, narzędzi i technik zapewniania jakości. Słuchacze będą potrafili przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka w oparciu o pozyskaną wiedzą, stworzyć plan zarządzania ryzykiem, podejmować właściwe reakcje na ryzyko, kontrolować i monitorować ryzyko w projekcie, a także planować zarządzanie jakością w projekcie, nadzorować i przeprowadzać kontrolę jakości. W zakresie kompetencji społecznych uczestnicy dostrzegać będą potrzebę doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy. Będą rozumieli konieczność samokształcenia w zakresie zarządzania projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach.


 

Uczestnicy:


Szkolenie adresowane jest w szczególności do kierowników projektów, członków zespołów realizujących projekty w organizacjach oraz menadżerów wspierających i nadzorujących kierowników projektów. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również osoby, które planują podjąć pracę przy projektach oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością w projektach.


 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • zna podstawowe definicje i terminologię związaną z zarządzaniem projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach
 • zna źródła i rodzaje ryzyka
 • zna i potrafi stosować narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka w oparciu o pozyskaną wiedzę
 • potrafi stworzyć plan zarządzania ryzykiem
 • podejmuje właściwe reakcje na ryzyko
 • potrafi kontrolować i monitorować ryzyko w projekcie
 • zna i potrafi stosować metody i narzędzia ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami
 • zna zasady zarządzania jakością w organizacjach
 • planuje zarządzanie jakością w projekcie
 • zna i stosuje metody, narzędzia i techniki zapewniania jakości
 • nadzoruje i przeprowadza kontrole jakości w oparciu o pozyskaną wiedzę, w tym poznane narzędzia i techniki
 • zna wybrane systemy i standardy zarządzania jakością w projektach
 • zna zasady zarządzania procesami w organizacji na przykładzie projektów
 • zna zasady tworzenia architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów

 


 

Atuty szkolenia:


 • zajęcia prowadzone przez eksperta w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych
 • optymalna konstrukcja programu szkolenia
 • fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy
 • możliwość wymiany wiedzy z uczestnikami i nawiązania nowych kontaktów biznesowych
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Maksymalna liczba uczestników : 25

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia:


Dzień 1 

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami oraz ryzykiem i jakością w projektach –  terminologia i definicje.
 2. Źródła i rodzaje ryzyka.
 3. Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka.
 4. Analiza i ocena ryzyka: metody jakościowa i ilościowa.
 5. Postępowanie z ryzykiem – plan zarządzania ryzykiem, strategie postępowania, reakcje na ryzyko, itp.
 6. Kontrola i monitorowanie ryzyka.
 7. Metody i narzędzia ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami.
 8. Systemowe zarządzanie ryzykiem i sposoby jego wdrażania.

 

Dzień 2 

 1. Zasady zarządzania jakością w organizacji.
 2. Planowanie zarządzania jakością.
 3. Zapewnienie jakości – metody, narzędzia i techniki.
 4. Nadzór i kontrola jakości (w tym narzędzia i techniki).
 5. Wybrane systemy i standardy zarządzania jakością.
 6. Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie projektów.
 7. Tworzenie architektury procesów biznesowych na przykładzie projektów.

 

 

 

 

Opłaty

 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

 

 

 

Prowadzący

 

 

dr Marcin Lis - doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.