Coaching w pracy menegera

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Coaching w pracy menedżera – warsztat z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

20.06.2018r., Akademia WSB

 

Warsztat prowadzony będzie w formie autorskiej gry szkoleniowej – Misja Księżyc, w trakcie której uczestnicy, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), będą mieli okazję doświadczyć przebywania na Księżycu. Wyprawa w to miejsce jest kluczowym elementem wspomnianej gry. Uczestnicy kolejno będą udawać się na Księżyc (przeniesieni za pomocą wirtualnej rzeczywistości), aby zrealizować cel gry. Wśród księżycowych kraterów znajdują się miejsca, które dostarczą niezbędnych wskazówek do tego, aby misja zakończyła się sukcesem.

Perfekcja w odwzorowaniu powierzchni Księżyca, połączona z efektem immersji (pełnego zanurzenia się w wykreowanym świecie) jaki daje wirtualna rzeczywistość, sprawia, że uczestnicy doświadczą niespotykanej dotąd kumulacji emocji. Wynikają one nie tylko z pasjonującego celu gry ale z możliwości przebywania wśród zapierających dech w piersiach, krajobrazach jakie mogły być do tej pory udziałem jedynie kosmonautów, którzy mieli okazję przebywać i poruszać się po Księżycu. Ta całodniowa wyprawa, oprócz niezapomnianych wspomnień przede wszystkim sprawi, że jej uczestnicy poszerzą wiedzę i rozwiną umiejętności wykorzystania technik coachingowych w pracy menedżerskiej.

 

Korzyści dla organizacji / firmy

 • Podniesienie poziomu motywacji i efektywności z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Realne i sukcesywne podnoszenie praktycznych umiejętności i kompetencji pracowników firmy
 • Rozwój kompetencji kadry menedżerskiej – poprzez konsekwentne przekazywanie wiedzy i rozwój pracowników
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą i na wdrażaniu dobrych praktyk
 • Poprawa efektywności pracy w ramach poszczególnych zespołów i bardziej świadome zarządzanie potencjałami
 • Podniesienie świadomości zasobów kompetencyjnych organizacji
 • Zmotywowanie pracowników do działań zawodowych, rozwojowych i samorozwojowych

 

Korzyści dla uczestnika:

Po warsztacie uczestnik będzie wiedział jak:

 • Skutecznie i efektywnie przeprowadzić trening kompetencyjny lub coaching
 • Sukcesywnie i konsekwentnie podnosić poziom umiejętności swoich pracowników, a tym samym zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań
 • Wykorzystywać techniki coachingowe w różnych sytuacjach zawodowych
 • Podnieść motywację pracownika i chęć dalszego rozwoju, jednocześnie unikając jego demotywacji
 • Zdobyć techniki coachingowe wpływające na realną zmianę postawy pracownika
 • Wykorzystywać technologię wirtualnej rzeczywistości podczas warsztatów kompetencyjnych

 

Forma prowadzenia zajęć:

Warsztat jest prowadzony w taki sposób, aby uczestnicy aktywnie zdobywali wiedzę i umiejętności poprzez:

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
 • Warsztat praktycznych umiejętności
 • Zadania grupowe i zespołowe
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia w zespołach 3-4-osobowych
 • Dyskusje problemowe
 • Informacje zwrotne od grupy
 • Burze mózgów i autorefleksje uczestników
 • Interaktywne mini-wykłady i prezentacje

 

Koszt uczestnictwa:

 • 795 zł
 • Rabat dla studentów, słuchaczy studiów podyploowych i absolwentów Akademii WSB

Termin i miejsce:

14.05.2018r. w godz. 9.00 - 17.00

Akademia WSB, ul.Cieplaka 1c,  Dąbrowa Górnicza

 

Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej atrakcyjne rabaty.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Program

 1. Czym jest a czym nie jest coaching
  1. Kto najlepiej nadaje się do roli coacha w zespole i organizacji
  2. Mity i stereotypy nt. coachingu
 2. Motywowanie a wyłanianie wartości
  1. Kiedy realnie wpływamy na motywację pracownika
 3. Metaprogramy a motywowanie
  1. Metaprogram kierunku motywacji
  2. Metaprogram autorytetu
  3. Metaprogram dopasowania
 4. Najskuteczniejsze pytania w coachingu
  1. Pytania kartezjańskie - coachingowe precyzowanie „ekologii celu”
  2. Siatka celów – diagnoza zasobów oraz obaw i przekonań ograniczających
  3. Pytania typu „dlaczego” – błędy w motywowaniu i zmianie postawy
  4. C5 – generowanie pożądanych i ograniczanie niekorzystnych działań
  5. Przeramowania – zmiana postawy
 5. Jak wdrażać i rozwijać coaching w swojej organizacji
  1. Stworzenie Indywidualnych Planów Działań Wdrożeniowych

 

 

Prowadzący

Adam Sobiechart

Prezes, współzałożyciel VR Training Sp. z o.o. - pierwszej w Polsce firmy realizującej szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Trener (certyfikat HRD BP) oraz coach (certyfikat ICC).

Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze rozwoju pracowników - szkoleń, coachingów, programów rozwojowych, menedżerskich, zarządzania talentami. Zdobywał je zarówno od strony dużych organizacji, jak też firm szkoleniowych realizując wiele projektów, głównie dla branży FMCG, firm handlowych, instytucji finansowych i mediów.


W swoich szkoleniach (opartych na grywalizacji) wykorzystuje autorskie gry szkoleniowe, w tym wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości.

 

Roman Iwasieczko

Współzałożyciel VR Training Sp. z o.o. Trener (certyfikat HRD BP)  Coach ICC, Master NLP, HR Biznes Partner. Od 2000 roku trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, sprzedażowych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmuje się rozwojem kadry kierowniczej, programami sprzedażowymi, rekrutacyjnymi i outplacementowymi.

Tworzy i realizuje badania typu Assessment Center, Development Center oraz oceny 360 stopni. Swoje doświadczenia i umiejętności przekazuje poprzez szkolenia, coachingi, wdrożenia, certyfikacje, superwizje i rozwój kadry trenerów wewnętrznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie, fabularne gry szkoleniowe; innowacyjne, komputerowe symulacje biznesowe oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem.

 

Uprawnienia i certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.