Kreatywność w biznesie - Mind Mapping dla managerów

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Innowacyjny w skali kraju temat szkolenia. Mapowanie myśli opiera się na rozrysowaniu konkretnego problemu w postaci schematu, w którym od centralnej idei odchodzą związane z nią pomysły i skojarzenia, a także problemy i uwarunkowania. Nielinearny sposób zapisu pozwala dostrzec różne nieoczywiste powiązania, kreatywnie podejść do trudności i szybko znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Podczas treningu kreatywności z wykorzystaniem map myśli trener podzieli się z uczestnikami wiedzą o możliwościach zmiany sposobu myślenia i szybkiego uzyskiwania rewolucyjnych efektów w zakresie rozwoju osobistego i rozwoju biznesu.

W czasach gwałtownej ekspansji Internetu i upowszechniania się komputerów większość ludzi biznesu uważało, że wielka ilość informacji, które będzie można gromadzić i wykorzystywać, pomoże im w prowadzeniu interesów. Niestety, szybko okazało się, że epoka informacyjna jest w rzeczywistości epoką przeciążenia informacyjnego, wykorzystanie zgromadzonych danych przerasta możliwości najtęższych umysłów, a kluczem do sukcesu jest w istocie umiejętność sensownego przetwarzania informacji. Nastała era inteligencji, a jednym z najważniejszych, potrzebnych w niej narzędzi są właśnie mapy myśli.

Mapowanie myśli (ang. mind mapping) to technika, która pomaga milionom ludzi na całym świecie zwiększać efektywność pracy i nauki, co pozwala im działać szybciej i skuteczniej.

Mind mapping to metoda, którą można efektywnie wykorzystać w:

 • planowaniu i organizowaniu działań,
 • zarządzaniu ludźmi i projektami,
 • twórczym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu nowych pomysłów,
 • przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji,
 • nauce i przygotowywaniu się do egzaminów
 • sporządzaniu notatek

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do stosowania techniki mind mappingu (mapowania myśli) w pracy do m.in. zarzadzania projektami, sprzedaży usług, generowania pomysłów, organizacji pracy. Szkolenie przyczyni się do spełnienia celu biznesowego jakim jest wzrost o 5% efektywności pracy z wykorzystaniem mind mappingu w okresie do 2 miesięcy od ukończenia szkolenia.

EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia dowie się jakie istnieją techniki rozwijania kreatywności i twórczego myślenia, w szczególności technika mind mappingu - map myśli. Uczestnik będzie posiadał umiejętność zastosowania techniki mind mappingu do zarządzania projektami, prezentacji publicznych, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów, negocjacji, przywództwa, sprzedaży i marketingu,  tworzenia innowacyjnych pomysłów oraz myślenia strategicznego. Uczestnik w trakcie szkolenia rozwinie zdolność tworzenia map myśli do celów prywatnych i biznesowych oraz twórczego myślenia i kreatywnego generowania innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik rozwinie także kompetencje społeczne w zakresie negocjacji, przywództwa, zarządzania czasem, komunikacji w zespole, rozwiązywania problemów oraz myślenia strategicznego i twórczego.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osoby pracujące w zespołach, managerowie, kierownicy, kadra zarządzająca,
 • osoby nastawione na rozwój osobisty,
 • osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.

 

Koszt uczestnictwa:

 • 450 zł za osobę

 

Termin i miejsce:

25-26.06.2018, 8.00 - 16.00 (16 h)

Akademia WSB, ul.Cieplaka 1c

 

Kontakt i rezerwacja miejsc:

Małgorzata Małecka - Tomala

Koordynator projektu

Tel. 32 295 93 97 mmalecka@wsb.edu.pl

 

Program

„W XXI wieku walutą będą pomysły” Peter Drucker

Program:

1. Czym jest mapa myśli i jak ją stworzyć i wykorzystywać mapy myśli w życiu zawodowym i prywatnym?

2. Jak mapy myśli pomagają w biznesie?

3. Mapowanie myśli na komputerze i innych urządzeniach.

4. Zarządzanie czasem i sprawna organizacja za pomocą map myśli.

5. Mapowanie myśli na potrzeby negocjacji.

6. Mapowanie udanych prezentacji.

7. Mapowanie myśli w ramach efektywnego zarządzania projektami.

8. Mapy myśli a przywództwo.

9. Mapowanie myśli a generowanie pomysłów i innowacyjność.

10. Mapowanie myśli a myślenie strategiczne.

11. Mapy myśli a sprzedaż i marketing.

Korzyści dla uczestników:

 • Wdrożenie techniki map myśli w życiu zawodowym i prywatnym,
 • Wypracowanie podejścia „otwartego umysłu”,
 • Analiza trudności blokujących myślenie kreatywne,
 • Poznanie zasad pobudzania myślenia,
 • Poznanie skutecznego komunikowania się w grupie,
 • Zrozumienie własnych przeszkód w kreatywnym myśleniu,
 • Umiejętność diagnozowania ograniczeń.

Prowadzący

mgr Małgorzata Małecka-Tomala

Pełna pasji trenerka kreatywności, moderatorka design thinking oraz skuteczny menadżer i koordynator projektów. Zrealizowała już ponad 170 godzin szkoleń, wykładów i warsztatów dla ponad 3000 osób. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w firmach w branży edukacyjnej, informatycznej, doradczej, zarządzania nieruchomościami, turystyki oraz administracji publicznej. Specjalistka w dziedzinie przedsiębiorczości, marketingu, kreatywności, innowacji oraz projektów. Pracownik i doktorantka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Koordynator Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. Magister geografii i nauczycielka przyrody. Autorka 17 publikacji naukowych w zakresie zarządzania, komunikacji marketingowej oraz turystyki. Pasjonatka fotografii podróżniczej i miłośniczka japońskiej kultury parzenia herbaty.

Specjalista w zakresie nauk ekonomicznych /nauk o zarządzaniu/ komunikacji marketingowej, zarządzaniu projektami, komunikacji interpersonalnej, innowacyjności, mapy myśli, kreatywność

Posiada pogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów m.in z tematyki:

 • Kreatywne uczenie się czyli jak tworzyć mapy myśli?
 • Kreatywne poszukiwanie pracy czyli jak wykorzystać mapy myśli i nowoczesne CV do zdobycia wymarzonego stanowiska?
 • Jak zdobyć wymarzone stanowisko pracy? Kreatywne CV i mapy myśli drogą do rozwoju kariery,
 • Innowacyjne sposoby tworzenia pomysłów na biznes,
 • Rozwijanie kreatywności osobistej i tworzenie innowacyjnych pomysłów na biznes.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.