Prowadzenie wywiadów diagnostycznych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 17 listopada 2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Szkolenie pozwoli Ci na nowo spojrzeć na działania rozwojowe. Dowiesz się czym jest efektywność szkoleń oraz jak ją osiągnąć. Poznasz m.in. Model SEB/SEA, Czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń czy 10-etapowy model procesu szkoleniowego. Nauczysz się konstruować i stosować narzędzia pozwalające przeprowadzić skuteczny wywiad
diagnostyczny badający potrzeby rozwojowe w organizacjach. Poznasz techniki radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas wywiadu oraz dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać różne style komunikacji rozmówców.

Celem biznesowym tego szkolenia jest zwiększenie wskaźników biznesowych w organizacjach Uczestników np.:

 • Zwiększenie zysku ze szkolenia na skutek wprowadzone zmiany zachowań pracowników po dobrze dobranych szkoleniach,
 • Oszczędność czasu osób zaangażowanych w projektowanie szkoleń (pracownicy HR i kierownicy, osób wskazanych jako uczestnicy szkolenia) wynikająca z mniejszej ilości nieporozumień czy konfliktów powstałych w trakcie analizy potrzeb szkoleniowych.

Celem dydaktycznym szkolenia jest :

 • Nabycie umiejętności prowadzenia wywiadu diagnostycznego w celu analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Nabycie umiejętności zaplanowania wywiadu diagnostycznego w procesie projektowania szkolenia.
 • Nabycie umiejętności zaprojektowania wywiadu diagnostycznego.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia wywiady diagnostycznego z rozmówcą.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytacjami podczas wywiadu.
 • Uświadomienie przez uczestnika wpływu dobrze przeprowadzonego wywiadu na uzyskanie efektów szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie i specjaliści HR,
 • menadżerowie i specjaliści działów szkoleń,
 • trenerzy, trenerzy wewnętrzni ,
 • osoby przygotowujące się do pełnienia roli menadżera HR, menadżera szkoleń, specjalisty HR,
 • specjalisty zajmującego się szkoleniami w firmie, trenera, trenera wewnętrznego.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 •  Przygotować narzędzia do skutecznej analizy potrzeb szkoleniowych,
 •  Przeprowadzić skuteczny wywiad diagnostyczny w organizacji,
 •  Radzić sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się podczas wywiadu,
 •  Rozpoznać typ rozmówcy oraz dostosować do niego sposób komunikacji.

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Szkolenia w firmach

 • Cel przeprowadzania szkoleń w firmach
 • Efektywność szkoleń
 • Obszary warunkujące efektywność szkoleń
 • Czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń
 • 10 etapowy model procesu szkoleniowego
 •  Proces szkoleniowy a wydarzenie dydaktyczne
 •  Model SEB/SEA

2. Procesy efektywnego zarządzania szkoleniami w firmie

 •  Analiza potrzeb szkoleniowych w procesie
 •  Narzędzia do efektywnego zarzadzania szkoleniami
 • w firmach

3. Wywiad diagnostyczny jako kluczowe narzędzie do analizy potrzeb szkoleniowych

 •  Cel wywiadu diagnostycznego
 •  Etapy wywiadu diagnostycznego
 •  Struktura wywiadu diagnostycznego
 •  Schemat wywiadu diagnostycznego
 •  Pytania w wywiadzie diagnostycznym
 •  Efekt wywiadu diagnostycznego

4. Trudne sytuacje podczas wywiadu diagnostycznego- jak sobie z tym radzić

 •  Ja, temat, warunki, rozmówca, trudne pytania

5. Typologia rozmówców- jak dobrać sposób rozmowy w
zależności od zdiagnozowanego typu rozmówcy
6. Trening prowadzenia wywiadu diagnostycznego

Maksymalna liczba uczestników: 12-15 osób

Liczba godzin: 8h

Prowadzący

Michał Szczypek

Trener, Sprzedawca, Antropolog, Animator
Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada niemal 10 letnie doświadczenie sprzedażowe: telemarketera, sprzedawcy bezpośredniego i doradcy bankowego. Pierwsze szlify trenerskie zdobywał w ING Banku Śląskim, gdzie ponad 3 lata pełnił funkcję Trenera Wewnętrznego, zdobywając doświadczenie ponad 2 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz na indywidualnych treningach umiejętności. Założyciel i właściciel firmy szkoleniowej MS MANAGEMENT. Od kwietnia 2014 roku stale współpracujący z PKP Intercity, , gdzie odpowiedzialny jest za przygotowywanie i prowadzenie
szkoleń i treningów indywidualnych z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Obsługi Klienta przez Telefon, Komunikacji Międzyludzkiej oraz Wystąpień Publicznych. Na swoich
szkoleniach odczarowuje nielubiane przez pracowników „sztywne standardy”. Podczas szkoleń z komunikacji podpiera się przykładami wprost z etnologii. Mówiąc o rozwoju pracowników lub zarządzaniu nimi nie boi się sięgnąć po niestandardowe i atrakcyjne narzędzia: żonglerkę czy bębny etniczne. Lubi pracę z obrazem – na co dzień pracuje z kartami metody Points of You, której jest certyfikowanym praktykiem. Jest certyfikowanym Trenerem Standardu HRD BP.

Uprawienia i certyfikaty