Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji na terenie swojej placówki
- uświadomienie znaczenia systematycznej ewaluacji pracy placówki
 

Na szkoleniu zostanie przekazana wiedzy na temat roli dyrektora w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły/placówki (zakres odpowiedzialności i delegowanie zadań). Zaprezentowane zostanie wykorzystanie ewaluacji przy planowaniu i realizacji  procesu uczenia się uczniów i nauczycieli, planowanie działań rozwijających szkołę/placówkę, umiejętne wykorzystanie istniejących zasobów, skuteczne i twórcze zarządzanie szkołą oraz efektywne metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Dzięki szkoleniu będą Państwo umieli przełożyć wnioski z ewaluacji na zaplanowanie działań w przyszłości pracy placówki. Każdy z Państwa podniesie swoje umiejętności w zakresie opracowania projektu ewaluacji, harmonogramu i raportowania jej wyników.

 

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i administratorów placówki


Program kursu:

1. Nowa strategia nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego
 2. Organizacja ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
- Analiza wymagań zawartych w rozporządzeniu
 3. Analiza narzędzi badawczych zamieszczonych na portalu www.npseo.pl.
- Planowanie własnych narzędzi badawczych.
- Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego


Prowadzący:

Wysoko wykwalifikowana  kadra VULCAN sp. z o.o.

 

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 200 zł brutto
Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Kurs zapewni:

- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji na terenie swojej placówki

- uświadomienie znaczenia systematycznej ewaluacji pracy placówk

- umiejętność przełożenia wniosku z ewaluacji na zaplanowanie działan w pracy placowki

- podniesienie umiejętności w zakresie opracowania projektu ewaluacji, harmonogramu i raportowania jej wyników.

 

 

Szkolenie dedykowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i administratorów placówki

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy