Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel:

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Wszystkie zadania opierajace się na pracy prawej półkuli maja na celu wzbudzenie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno - sekwencyjnego, lewopółkulowego.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół


Program kursu:

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.
 
Kolejność faz i wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab są dokładnie określone:

 ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
 ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
 ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
 ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
 ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.


Wykładowcy:

Wykfalifikowana kadra psychologów, logopedów, terapeutów.


Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:
- sale wykładowe

- sprzęt multimedialny

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Uczestnicy poznają Metodę symultaniczno-sekwencyjną, która jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

260 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy