Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, którzy posiadają wiedzę z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 

Adresaci:

Adresatami są nauczyciele szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie studiów I, II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu logistyki.

 

Program kursu:

Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki - 60 godzin
 
Sposób zaliczenia: warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń.

 

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs zapewnia przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, którzy posiadają wiedzę z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 

Adresatami są nauczyciele szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie studiów I, II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu logistyki.

 

Opłaty


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy