Nowy nadzór pedagogiczny a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji w placówce wg nowych wymogów rozporządzenia
- uświadomienie znaczenia systematycznej ewaluacji pracy placówki
- analiza wymagań stawianych placówce
- znajomość narzędzi badawczych użytecznych w pomiarze poszczególnych wymagań
- kształtowani umiejętności planowania ewaluacji wewnętrznej

Szkolenie wzbogaci wiedzę i umiejętności w związku z organizacją i koordynacją pracy zespołu Rady Pedagogicznej tak, aby efektywnie realizować wszystkie zadania szkoły w czasie nadchodzącego roku szkolnego. Na szkoleniu omówione zostaną  najnowsze zmiany w podstawie programowej, a także metody ich monitorowania. Pozwoli również na przygotowanie się do ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej placówki i jej działań.

 

Adresaci:

Nauczyciele i dyrektorzy z jednej placówki oświatowej


Program kursu:

1. Nowa strategia nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

2. Organizacja ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej
- Analiza wymagań zawartych w rozporządzeniu

3. Analiza narzędzi badawczych zamieszczonych na portalu www.npseo.pl.
- Planowanie własnych narzędzi badawczych
- Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego

4. Planowanie ewaluacji wewnętrznej

 

Prowadzący:

Wysoko wykwalifikowana  kadra VULCAN sp. z o.o. - Sabina Furgoł

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:

- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs zapewnia:

- przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji w placówce wg nowych wymogów rozporządzenia
- uświadomienie znaczenia systematycznej ewaluacji pracy placówki
- zapozanie z analizą wymagań stawianych placówce
- znajomość narzędzi badawczych użytecznych w pomiarze poszczególnych wymagań
- kształtowani umiejętności planowania ewaluacji wewnętrznej

 

 

Nauczyciele i dyrektorzy z jednej placówki oświatowej

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy