Polityki ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

21.04.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 9.00 - 15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kierunkami aktualizacji i zmian w procedurach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Pedagogów,
  • Nauczycieli,
  • Dyrektorów placówek oświatowych,

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

  • znać aktualne kierunki rozwoju w zakresie ochrony danych osobowych;
  • zastosować nowe wytyczne dotyczące postępowania z danycmi osobowymi w praktyce.

 

Koszt uczestnictwa

  • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

Ochrona danych osobowych w szkołach – stan aktualny i  w perspektywie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – kierunki zmian w prawie krajowym

 

1. Szacowanie zasobów informacyjnych w szkołach

 

2. Szacowanie form i rodzajów procesów przetwarzania danych osobowych przez szkoły

 

3. Postępowanie przed organem nadzorczym w sprawach z udziałem szkół

 

4. Przegląd przesłanek dopuszczalnego przetwarzania danych przez szkoły

 

5. Zawieranie umów powierzenia w praktyce szkół

 

6. Przegląd klauzul informacyjnych w szkołach

 

7. Bezpieczeństwo danych w politykach ochrony danych osobowych szkół

 

8. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa a odpowiedzialność człowieka – tzw. wina w nadzorze

 

 

Prowadzący

 

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym. Obszar specjalizacji: opiniowanie aktów prawa, prowadzenie postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi, kierowanie wystąpień do instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony prawa do prywatności, występowanie przed organami ścigania i sądami krajowymi w sprawach z zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych w zakresie kształtowania wytycznych w obszarze ochrony prywatności.

Uprawienia i certyfikaty

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat.


Dzisiaj mamy do czynienia z realiami nowej rzeczywistości ekonomicznej. Mówimy też o nowym świecie gospodarki cyfrowej i w tym świecie musi znaleźć się miejsce dla ochrony danych osobowych, bo to one stają się produktem i komercyjną wartością.

 

                                                                                                                                                                                                                Monika Krasińska