Projektowanie procesu kształcenia z zastosowaniem tablicy interaktywnej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Szkoła jako instytucja ucząca się permanentnie dostosowuje metody pracy z uczniami do oczekiwań społecznych. Efektem tego jest wyposażanie placówek oświatowych w nowoczesne urządzenia wspomagające nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych na miarę szkoły XXI wieku. Symbolem nowoczesności szkoły stała się tablica interaktywna, która może stanowić bardzo przydatną pomoc dla nauczyciela w organizacji  ciekawych zajęć.     


Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pracowników oświaty zainteresowanych podnoszeniem jakości kształcenia


Program kursu:

1. Tablica interaktywna – możliwości zastosowania w procesie kształcenia.
2. Przygotowanie do pracy - kalibracja  tablicy interaktywnej.
3. Podstawowe funkcje.
4. Projektowanie lekcji z wykorzystaniem oprogramowania tablicy.
5. Praca z multibookiem.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 200 zł
Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kursant zapoznaje się z nowoczesną metodą nauczania. Symbolem nowoczesności szkoły stała się tablica interaktywna, która może stanowić bardzo przydatną pomoc dla nauczyciela w organizacji  ciekawych zajęć.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pracowników oświaty zainteresowanych podnoszeniem jakości kształcenia

 

Opłaty

Koszt kursu:

500 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy