Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Szkolenie dotyczy zagadnień ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej oraz zadań i odpowiedzialności dyrektora z tym związanej.

 

Cel kursu:

- poznanie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych w placówce oświatowej
- zdobycie umiejętności identyfikacji i kształtowania procesów przetwarzania danych osobowych w kierowanej jednostce
- zdobycie wiedzy na temat zadań i odpowiedzialności dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
- zdobycie wiedzy dotyczącej zakresu i zawartości wymaganej prawem dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, która powinna być prowadzona w placówce

 

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów wszelkiego typu placówek oświatowych, osób pełniących w placówce oświatowej funkcje administratorów bezpieczeństwa informacji lub osób wspierających dyrektora jednostki w zakresie zadań administratora danych osobowych.


Program kursu:

1. Dane i informacje
-  dane i informacje jako aktywa
- dane osobowe jako szczególny rodzaj danych
 2.Zasady przetwarzania danych osobowych
- podstawowe pojęcia
- podstawy prawne przetwarzania danych
- dane wrażliwe
- obowiązek informacyjny
- szczególna staranność i zasady celowości, czasowości, adekwatności i merytorycznej poprawności
- udostępnianie danych

3. Powierzenie przetwarzania danych
4. Dokumentacja związana z ochrona danych osobowych
5. Zgłoszenie zbiorów do rejestraci GIODO

6. Uprawnienie GIODO i przebieg typowej kontroli
7. Praktyczne wskazówki

 

Prowadzący:

Wysoko wykwalifikowana  kadra VULCAN sp. z o.o.

 

Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:

- Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
- Zaświadczenie


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs zapewnia:

- poznanie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych w placówce oświatowej
- zdobycie umiejętności identyfikacji i kształtowania procesów przetwarzania danych osobowych w kierowanej jednostce
- zdobycie wiedzy na temat zadań i odpowiedzialności dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
- zdobycie wiedzy dotyczącej zakresu i zawartości wymaganej prawem dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, która powinna być prowadzona w placówce

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów wszelkiego typu placówek oświatowych, osób pełniących w placówce oświatowej funkcje administratorów bezpieczeństwa informacji lub osób wspierających dyrektora jednostki w zakresie zadań administratora danych osobowych.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy