TUS Trening Umiejętności Społecznych 27-28 lutego 2020

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 27-28 lutego 2020 r.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia zajęć treningów umiejętności społecznych ; dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania

 

Rejestracja

 

Koszt: 400 zł

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane do: nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, terapeutów, logopedów

 

Cele Szkolenia:

Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z  dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania - zapoznanie z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina,  - zapoznanie z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć

 

Cele szczegółowe 

Uczestnik szkolenia:

 • pozna różne metody nauczania umiejętności społecznych
 • nabędzie umiejętność planowania zajęć TUS-u 
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • nauczy się strategii rozwijania umiejętności społecznych
 • potrafi dostosować strategie postępowania do zachowań niepożądanych w trakcie treningu społecznego
 • zna założenia pracy grupowej wg. A. Goldsteina, zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć
 • posiada wiedzę teoretyczną  oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia treningów umiejętności społecznych z   dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania
 • stosuje różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny 

 

Program szkolenia spełnia wymogi rozporządzenia 

Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752)

 

Forma zaliczenia

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym

 

Terminy

Termin: 2 spotkania po 7 godz.
 

Najbliższy termin:

27-28 lutego 2020 r.

Szkolenie w godz. 15.30 - 21.00

 

Program Szkolenia:

Lp.

Zakres tematyczny szkolenia

Liczba godzin

1.

Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych:

- Kompetencje społeczne – rozważania terminologiczne

- Dlaczego należy rozwijać kompetencje społeczne?

0,5

2.

Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych

0,5

3.

Kompetencje prowadzącego trening umiejętności społecznych

0,5

4.

Podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych wg. Goldsteina

0,5

5.

Model kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina

0,5

6.

Ogólne zasady prowadzenia treningu umiejętności społecznych:

a) liczba trenerów

b) liczba uczestników, zasady doboru grup

c) częstotliwość sesji

d) czas trwania sesji

0,5

7.

Podstawowe narzędzia treningów umiejętności społecznych

0,5

8.

Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji. Pomoce  dydaktyczne wykorzystywane 
w celu wzmocnienia instrukcji słownych

0,5

9.

Techniki wykorzystywane w treningu umiejętności społecznych:

Trening percepcji społecznej

1,0

10.

Trening podejmowania roli innych ludzi

1,0

11.

Trening analizowania sytuacji społecznej

1,0

12.

Komunikacja interpersonalna.

Rodzaje komunikacji –werbalna i niewerbalna

1,0

13.

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych

1,0

14.

Trening  komunikacji werbalnej

1,0

15.

Trening autoprezentacji

1,0

16.

Modelowa struktura sesji treningu umiejętności społecznych

0,5

17.

Warsztat:  ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (scenki, symulacje, burze mózgów) 

2,0

19.

Egzamin

0,5

 

Razem:

14,0

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia:

 • wykład
 • prezentacje multimedialne
 • ćwiczenia praktyczne:
  • prezentacja i omówienie przypadków,
  • prezentacja i omówienie metod,
  • technik i narzędzi stosowanych w treningu umiejętności społecznych,
  • ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach
  • dyskusja

 

Zgłoszenia

 

REKRUTACJA

 

Dane do płatności:

 

Akademia WSB

Ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

w tytule: Trening Umiejętności Społecznych  + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 

Kontakt:

 

mgr Grzegorz Adam

Akademia WSB

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

tel. +48 885 588 755
tel. +48 33 852 30 94
e-mail: gadam@wsb.edu.pl

 

Lokalizacja: 


Akademia WSB, 
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn

 

Marta Ir

Prowadząca:

mgr Marta Ir – wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi
w Katowicach

Opłaty

Koszt całkowity szkolenia: 400 zł 

Liczba godzin: 14


Dni zajęć:Termin: 2 spotkania po 7 godz.

27-28 lutego 2020 r.

godz. 15.30-21.00

 

Dane do płatności:

 

Akademia WSB

Ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

w tytule: Trening Umiejętności Społecznych  + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 

Lokalizacja: 


Akademia WSB, 
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn

Kontakt

 

Kontakt:

 

mgr Grzegorz Adam

Akademia WSB

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

tel. +48 885 588 755
tel. +48 33 852 30 94
e-mail: gadam@wsb.edu.pl

 

Lokalizacja: 


Akademia WSB, 
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn