Znowelizowany System Informacji Oświatowej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku


W dniu 30 kwietnia 2012 r weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o systemie informacji oświatowej. Ustawa ta jednocześnie uchyliła poprzednio funkcjonującą ustawę o systemie informacji oświatowej. Zmiany jakie przewidział ustawodawca są znaczne, przez co wymuszają na dotychczasowych użytkownikach SIO zupełnie nowe podejście do zbierania informacji oświatowej oraz obligują ich do odmiennego, niż miało to miejsce dotychczas, sposobu raportowania danych oświatowych.

 

Cel kursu:

- Zapoznanie  się z  nowym podejściem do systemu informacji oświatowej
- Poznanie celu znowelizowanej ustawy o SIO
- Zdobycie wiedzy na temat informacji, jakie będą przetwarzane w systemie
- Nabędzie wiedzę z zasad funkcjonowania SIO
- Uzyska informacje na temat terminów, których muszą przestrzegać użytkownicy SIO
- Nabędzie wiedzę na temat odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za raporty SIO
- Nabędzie wiedzę na temat przepisów przejściowych

 

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wydziałów edukacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz pozostałych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji oświatowej.

 

Program kursu:

1. Cele i założenia nowej ustawy o Systemie Informacji Oświatowej
- Cel wprowadzenia nowelizacji ustawy
- Założenia ustawy o SIO
- Konstrukcja ustawy o SIO
2. Zasady funkcjonowania zmodernizowanego SIO
- Nowe pojęcia i terminy ujęte w ustawie
- Model wymiany danych
- Przetwarzanie, zmiana, utrata danych
- Bezpieczeństwo danych
- Osoby odpowiedzialne za bazę danych - Instytucja upoważnienia
3. Obowiązki i terminy dotyczące składania raportów do SIO
- Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Szkół i placówek edukacyjnych
- Pozostałych użytkowników SIO
4. Przepisy przejściowe
5. Porównanie ustaw z 2004 i 2012 roku

- Zestawienie zmian w funkcjonowaniu SIO
- Zestawienie zmian w zakresie danych
- Zestawienie zmian w zakresie terminów


Prowadzący:

Wysoko wykwalifikowana kadra VULCAN sp. z o.o. - Bogumiła Mandat

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kurs zapewnia:

- Zapoznanie się z nowym podejściem do systemu informacji oświatowej
- Poznanie celu znowelizowanej ustawy o SIO
- Zdobycie wiedzy na temat informacji, jakie będą przetwarzane w systemie
- Nabędzie wiedzę z zasad funkcjonowania SIO
- Uzyska informacje na temat terminów, których muszą przestrzegać użytkownicy SIO
- Nabędzie wiedzę na temat odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za raporty SIO
- Nabędzie wiedzę na temat przepisów przejściowych

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wydziałów edukacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz pozostałych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji oświatowej.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"