Szkolenia oświatowe

Opis

Co dają szkolenia?

- Możliwość poznania podstawy pracy z komputerem, w sieci i przetwarzania tekstów - oraz zdobycia Certyfikatu ECDL
- Zapoznanie z użytkowaniem baz danych i grafiki menedżerskiej oraz zdobycia certyfikatu ECDL
- Zapoznanie  się z  nowym podejściem do systemu informacji oświatowej
- znajomość ewaluacji na terenie placówki
- zasad mierzenia jakości pracy placówki
- poznanie zastosowania tablicy interaktywnej
- poznanie działalności, zadan i odpowiedzialnosci w placówce


Adresaci:

- przedstawiciele wydziałów edukacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych
- osoby odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji oświatowej
- nauczyciele szkół

 

Gwarancją jakości naszych usług jest wykwalifikowana kadra szkoleniowa, nowoczesne wyposażenie, zadowolenie kursantów oraz wydawane Certyfikaty z ukonczonych kursów.

 

 

Opłaty

Certyfikat ECDL Profile - Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł S1: Użytkowanie baz danych
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security
Cena szkolenia: 260 zł

Certyfikat EPP E-NAUCZYCIEL
Cena szkolenia: 250 zł

Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej
Cena szkolenia: 200 zł

Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty
Cena szkolenia: 260 zł

Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki
Cena szkolenia:

Mierzenie jakości pracy szkoły z zastosowaniem komputera
Cena szkolenia: 200 zł brutto

Nowy nadzór pedagogiczny 2013 a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki
Cena szkolenia: 200 zł

Projektowanie procesu kształcenia z zastosowaniem tablicy interaktywnej
Cena szkolenia: 500 zł

Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Cena szkolenia: 200zł

Znowelizowany System Informacji Oświatowej
Cena szkolenia:

 

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy