Aktualne możliwości oraz kierunki rozwoju fizjoterapii pediatrycznej w dziedzinie usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualnie wykorzystywanymi metodami oraz technologiami inżynieryjnymi w usprawnianiu osób z ciężkimi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz prezentacja nowatorskich, mechatronicznych rozwiązań stanowiących o przyszłości tej dziedziny.

 

Szczegółowe efekty kształcenia:

 

Z zakresu wiedzy:

 

- znajomość podstawowych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

- znajomość podstawowych metod leczenia chirurgicznego i neurochirurgicznego stosowanych u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

- znajomość aktualnie stosowanego wsparcia ortotycznego u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

 

Z zakresu umiejętności:

 

- prawidłowe wykonanie oceny funkcjonalnej dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

- prawidłowe wykonanie oceny typu zaburzonego napięcia mięśniowego jako podstawa do wyboru metod usprawniania i leczenia

- znajomość kryteriów doboru zaopatrzenia ortotycznego w celu zmniejszenia stopnia deformacji narządu ruchu u osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

 

Program kształcenia:

 

Moduł I

Liczba godzin

- przypomnienie podstawowych klasyfikacji określających stan funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem

1

- prezentacja aktualnie stosowanych metod diagnostycznych i fizjoterapeutycznych w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem

2

- prezentacja efektów stosowania programów prewencyjnych u pacjentów objętych opieką pierwszego polskiego zespołu interdyscyplinarnego

1

 

Moduł II

Liczba godzin

- prezentacja aktualnie stosowanych technologii inżynieryjnych w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego (NF Walker, Innowalk) – prezentacja urządzeń z udziałem pacjentów korzystających z takiej formy dynamicznej pionizacji

1

- prezentacja kryteriów doboru ortoz w zależności od typu wzorca chodu – prezentacja nowoczesnych technologii pobierania miary – drukarki 3D, skaner

1

- prezentacja podstaw teoretycznych technologii mechatronicznych wchodzących na rynek fizjoterapii pediatrycznej – prezentacja różnych form egzoszkieletów oraz technologii biomedycznych

2

 

Informacje dodatkowe:

Dyplom udziału w warsztatach wydany jest przez Wyższą Szkołę

Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie prezentuje aktualne podejście do usprawniania osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Miejsce szkolenia: WSB w Dąbrowie Górniczej

Prowadzący: dr n kf Anna Gogola

Przedstawiciele firm ortotycznych: eo-function, vigo ortho, ATAMAT

Czas trwania: 2 moduły po 4h wykładowe

Termin:

Moduł I 12.01.2017 (16.00-20.00)

Moduł II 19.01.2017 (16.00-20.00)

 

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Praca

Adresatami szkolenia są studenci studiów licencjackich (po 1 roku ), studiów magisterskich oraz absolwenci. W szczególności adresatami są osoby zainteresowane obszarem fizjoterapii pediatrycznej.

 

Opłaty

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy