Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem kursów Plaatsmana jest przekazanie fizjoterapeutom wiedzy na temat:


•    podstaw terapii manualnej
•    badania pacjenta
•    rozpoznania mechanicznych zaburzeń kręgosłupa, kończyn oraz obwodowego układu nerwowego
•    wykonania funkcjonalnej diagnozy dla potrzeb terapii manualnej
•    zaplanowania, wykonania oraz oceny procesu leczenia terapią manualną
•    podejmowania klinicznych decyzji, za pomocą reguł opartych na dowodach naukowych
•    technik mobilizacji manualnej, specyficznych technik terapii manualnej, manipulacji stawów oraz torebki, stawowej, technik neuromobilizacyjnych oraz technik stabilizacji. Techniki te dotyczą kręgosłupa, kończyn, stawu żuchwowo-skroniowego oraz obwodowego układu nerwowego.


Ogólne informacje o kursie: część pierwsza : „Kończyny”


Poruszane zagadnienia:
•    teoria terapii manualnej
•    anatomia, anatomia funkcjonalna, anatomia in vivo obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu
•    biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    badanie i diagnoza
•    techniki mobilizacji, mobilizacja ruchem z użyciem techniki Mulligana


Program kursu „Kończyny”


Część teoretyczna:
•    wyjaśnienie koncepcji
•    artrokinematyka
•    dodatkowe ruchy powierzchni stawów
•    strefa neutralna, elastyczna i plastikowa
•    zasada wklęsło-wypukła, zakres toczenia i ślizgu
•    czucie końca ruchu w stawie
•    funkcjonalne patologie stawów i mięśni. Mechaniczne dysfunkcje i zaburzenia
•    stretching i napinanie mięśni
•    teoria zablokowania stawów obwodowych
•    analiza urazu
•    podstawy neurofizjologii
•    receptory stawów, mięśni i ścięgien wg Wyke
•    propriocepcja
•    hamowanie bólu ruchem, bramowa teoria kontroli bólu (Gate Control)
•    nocisensoryczno- somatomotoryczny efekt hamowania (A. Brügger), jego znaczenie w przypadku
•    zaburzeń mechanicznych
•    wpływ na ortosympatyczny układ nerwowy, odruchy obronne
•    ból promieniujący i pseudo-promieniujący , dermatomy, odruchy i mięśnie wskaźnikowe
•    badanie subiektywne
•    „body chart” i jego interpretacja
•    anamneza i historia choroby
•    interpretacja badania subiektywnego
•    kliniczne grupy pacjentów: stan ostry, podostry, chroniczny
•    planowanie badania obiektywnego
•    pomiary obiektywne
•    zróżnicowana diagnoza struktur aktywnych i pasywnych
•    interpretacja badania obiektywnego
•    formułowanie diagnozy
•    strategia leczenia, proces podejmowania decyzji klinicznej
•    teoria mobilizacyjnych technik terapii manualnej stawów oraz torebek stawowych.
•    Wskazania oraz przeciwwskazania
•    teoria mobilizacji ruchem wg Mulligana
•    obręcz barkowa, łokieć, dłoń i nadgarstek, staw biodrowy, kolano, stopa i staw skokowy
Anatomia:
•    anatomia stawu, torebki stawowej i więzadeł
•    lokalne mięśnie stabilizujące
•    globalne mięśnie stabilizujące i ruchowe
•    anatomia funkcjonalna
•    analiza ruchu, koordynacja ruchowa
•    artro- i osteokinematyka
•    ruchy dodatkowe
•    zakres toczenia i ślizgu
•    ruchy fizjologiczne
•    kinezjologia i biomechanika funkcjonalna
•    analiza najczęściej występujących urazów obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego wskazówki do diagnozy i leczenia kończyn
Część praktyczna:
•    anatomia in vivo obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    techniki palpacyjne
•    subiektywne i obiektywne badanie obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego,
•    kolana, stopy i stawu skokowego
•    badanie dodatkowych ruchów obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    manualna mobilizacja dodatkowych ruchów obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego we wszystkich fizjologicznych kierunkach
•    techniki rozciągające torebki stawowe i mięśnie obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    techniki mobilizacyjne „toczenia-ślizgu” powierzchni stawów obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego we wszystkich fizjologicznych kierunkach
•    przeprowadzanie badania i interpretacja patologii łokcia tenisisty wg koncepcji Plaatsmana
•    techniki głębokiego masażu poprzecznego wg Cyriaxa. Masaż okostnej, ścięgien, przyczepów, więzadeł i mięśni obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    wskazania i przeciwwskazania
•    strategia
•    ćwiczenia terapeutyczne dla stabilizacji stawu obwodowego
•    mobilizacja ruchem (Mulligan) stawu ramiennego, stawu łokciowego, stawów nadgarstka i palców, stawu biodrowego, kolana i stawu skokowego

 

Informacje o instruktorze prowadzącym kurs:

Ger Plaatsman MMT, MASc, PT, BSc, ur. w 1960 r. w Holandii.

Po ukończeniu studiów Fizjoterapii na Akademii w Amsterdamie, Ger Plaatsman rozpoczął specjalizacje w fizjoterapii sportowej. Interesował się przede wszystkim analizą kontuzji sportowych, co doprowadziło Go do specjalizacji w terapii manualnej. Ger Plaatsman ukończył wiele różnych kursów terapii manualnej, w tym: kurs metody Maitlanda, Cyriaxa, McKeniziego i Mulligana. Ukończył również międzynarodowe studium terapii manualnej (metody udowodnione naukowo) na SOMT w Holandii oraz na Uniwersytecie Brukselskim z certyfikacją IFOMT, uzyskując pierwszy w Holandii stopień Magistra Terapii Manualnej. W 1989 r. Ger Plaatsman rozpoczął kursy terapii manualnej, zorganizowane dla Niemieckiego Stowarzyszenia Fizjoterapii (ZAK). W 1994 r. na zaproszenie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Ger Plaatsman rozpoczął analogiczne kursy w Polsce, w wyniku czego opracowana została, oparta na dowodach naukowych, koncepcja terapii manualnej wg Plaatsmana. Od 1994 r. ponad tysiąc polskich fizjoterapeutów i lekarzy uczestniczyło w jednym lub wielu jego kursach. Ger Plaatsman jest nauczycielem prowadzącym kurs; który odbywa się bez udziału asystentów. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim z tłumaczeniem prof. dr hab. Edwarda Saulicza z AWF Katowice.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik posiada następujące umiejętności:


•    potrafi wykonać badanie subiektywne i obiektywne obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    potrafi rozpoznać najczęściej występujące zaburzenia mechaniczne i dysfunkcje obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    potrafi przeprowadzić analizę najczęściej występujących urazów obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    potrafi dokonać rzeczywistej diagnozy terapii manualnej oraz zaplanować leczenie pacjenta z wyznaczeniem krótko- i długofalowych celów
•    potrafi opracować strategie leczenia, na podstawie teorii opartej na dowodach naukowych
•    potrafi wykonać mobilizację, mobilizacje techniką „toczenia i ślizgu”, ćwiczenia stabilizujące, zastosować techniki rozciągania torebki stawowej oraz techniki dogłębnego masażu poprzecznego obręczy barkowej, łokcia, dłoni i nadgarstka, stawu biodrowego, kolana, stopy i stawu skokowego
•    potrafi dokonać analizy rezultatów wybranych technik terapeutycznych oaz zaplanować dalszą terapię
•    wie jakie są wskazania i przeciwwskazania wybranych technik terapii manualnej
•    film z instruktażem: „Badanie i terapia kończyn” zakupić można u instruktora.
•    Kursy Koncepcji wg Plaatsmana obejmują zaledwie część wiedzy znanej obecnie człowiekowi i powinny być traktowane jako solidna podstawa do dalszej nauki.

 

Opłaty

Koszt kursu:

1500 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy