Kurs Instruktora Nordic Walking

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat rekreacyjnego Nordic Walking. Kurs przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, studentów, absolwentów kierunków fizjoterapia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.

 

Szczegółowe efekty kształcenia:

 

Z zakresu wiedzy:

 

 - znajomość podstawowych zagadnień związanych z aktywnością rekreacyjną

- wiedza o metodyce Nordic Walking

- zrozumienie wykorzystania Nordic Walking w rekonwalescencji i fizjoterapii

 

W zakresie umiejętności:

 

-poprawne nauczanie i doskonalenie techniki Nordic Walking

-dobór odpowiedniego obciążenia treningiem Nordic Walking

-zbudowanie ukierunkowanej jednostki treningowej Nordic Walking

 

W zakresie kompetencji społecznych:

 

- umiejętność współpracy ze zróżnicowaną grupą osób

- określenie oczekiwań  klienta/pacjenta

- zrozumienie psychologicznego aspektu roli instruktora

 

Program kształcenia:

Tematyka zajęć

 

- podstawowe informacje dotyczące Nordic Walking (historia, wskazania i przeciwskazania, budowa i dobór kijów do NW)

- metodyka Nordic Walking

- Nordic Walking jako trening zdrowotny (korzyści z rekreacyjnych aktywności fizycznych, NW w fizjoterapii, NW a inne aktywności rekreacyjne)

- nauczanie technik Nordic Walking (nauka postawy i chodu zdrowotnego, techniki podstwowej i techniki klasycznej)

- budowa jednostki treningowej (rozgrzewka, część główna i część końcowa w NW; wykorzystanie ćwiczeń wzmacniających, koordynacyjnych i równoważnych oraz ćwiczeń w parach w jednostce treningowej NW; trening w formie zabawy)

- plan treningowy (realizacja celów krótko- i długoterminowych, dobór obciążenia treningowego, bezpieczeństwo, treningi grupowe)

 

Dodatkowe informacje

Kurs pozwala uzupełnić wiedzę z zakresu aktywności rekreacyjnych z wykorzystaniem treningu Nordic Walking zarówno u osób zdrowych oraz będących w stanie rekonwalesecncji i fizjoterapii. Kurs kończy się uzyskaniem tytułu Instruktora Nordic Walking po pozytywnym zaliczeniu techniki chodu.

Czas trwania: 2 dni (16 godzin): zajęcia teoretyczne – 5 godzin, zajęcia praktyczne – 11 godzin

Koszt udziału w szkoleniu: 400,00 zł

Terminy: 26-27.11.2016

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Praca

Kurs przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, studentów, absolwentów kierunków fizjoterapia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja. Kurs pozwala uzupełnić wiedzę z zakresu aktywności rekreacyjnych z wykorzystaniem treningu Nordic Walking zarówno u osób zdrowych oraz będących w stanie rekonwalesecncji i fizjoterapi. Kurs kończy się uzyskaniem tytułu Instruktora Nordic Walking po pozytywnym zaliczeniu techniki chodu.

Opłaty

Koszt udziału w szkoleniu: 400,00 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy