Kurs plastrowania - kinesiotaping

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem kursu jest poznanie zasad i technik tapingu wykorzystywanego w fizjoterapii i sporcie. Kurs adresowany jest do studentów studiów licencjackich ( po 1 roku), studiów magisterskich oraz absolwentów. W szczególności osoby chcące indywidualnie podnieść swoje kwalifikacje w zakresie plastrowania dynamicznego metoda i potwierdzić je certyfikatem z patronatem PTF.

 

Program kształcenia:

Część teoretyczna:

 • Wprowadzenie do terapii plastrowania
 • Historia metody kinesiotaping
 • Miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
 • Właściwości plastrów
 • Omówienie różnić pomiędzy tapingiem elastycznym i nieelastycznym
 • Działanie plastrów
 • Testy diagnostyczne przed wykonaniem aplikacji
 • Omówienie zasad technik aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania

 

Część praktyczna - Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra

 • Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny górnej – studium przypadku
 • Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny dolnej – studium przypadku
 • Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kręgosłupa – studium przypadku
 • Praktyczne opracowanie aplikacji dla wybranych jednostek chorobowych

Informacje dodatkowe:

Dyplom udziału w kursie wydany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie przygotowuje do pracy z pacjentami z problemami w obrębie narządu ruchu.

Miejsce szkolenia: WSB w Dąbrowie Górniczej

Prowadzący: dr Paulina Głowacka

Terminy:

Moduł I 19.01.2017 (15.00-20.00)

Moduł II 20.01.2017 (15:00-20.00)

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

 

Praca

Kurs adresowany jest do studentów studiów licencjackich (po 1 roku), studiów magisterskich oraz absolwentów. W szczególności osoby chcące indywidualnie podnieść swoje kwalifikacje w zakresie plastrowania dynamicznego metoda i potwierdzić je certyfikatem z patronatem PTF.

Opłaty

Czas trwania: 8 h

Koszt: 450,00

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy