Kurs Terapia manualna

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Program kursu:


1.    Podstawy teoretyczne terapii manualnej
2.    Badanie pacjenta dla potrzeb terapii manualnej
3.    Techniki stawowe i mięśniowe kończyny dolnej
4.    Techniki stawowe i mięśniowe kończyny górnej
5.    Techniki stawowe i mięśniowe kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
6.    Techniki stawowe i mięśniowe kręgosłupa szyjnego dolnego i górnego
W ramach zajęć praktycznych:
1.    Diagnostyka w terapii manualnej
2.    Techniki trakcji, mobilizacji, manipulacji
3.    Techniki tkanek miękkich
 


Kurs składa się z 4 modułów 2-dniowych:


MODUŁ I
Techniki stawowe i mięśniowe kończyny dolnej
Czas trwania: 2 dni
MODUŁ II
Techniki stawowe i mięśniowe kończyny górnej
Czas trwania: 2 dni
MODUŁ III
Techniki stawowe i mięśniowe kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
Czas trwania: 2 dni
MODUŁ IV
Techniki stawowe i mięśniowe kręgosłupa szyjnego dolnego i górnego
Czas trwania: 2 dni
MODUŁ V-opcjonalnie
Techniki HVLA – manipulacje


Czas trwania: 2 dni


Terapia manualna


Terapia manualna  zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.
FMT -  Fizjoterapeutyczna Terapia Manualna
Terapia manualna jest kompleksowym postępowaniem terapeutycznym, na które składa się między innymi:
 
I Ocena stanu ogólnego pacjenta
-ocena subiektywna (wywiad)
-ocena obiektywna (badanie ruchu)
- badania dodatkowe – USG
- badania dodatkowe – ocena RTG, TK, MRI

II Leczenie
- trakcje, mobilizacje, manipulacje stawów
- mobilizacje tkanek miękkich
- mobilizacje tkanki nerwowej
- stabilizacja

III Trening kinezyterapeutyczny (siła, wytrzymałość, koordynacja)
Wskazania
Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:
- dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych
- dyskopatia
- dolegliwości bólowe głowy
- cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn
- boczne skrzywienia kręgosłupa
- stany pourazowe
- inne schorzenia ortopedyczne i neurologiczne.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Po ukończeniu kursu uczestnik posiada dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o  najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

850 zł /os. / moduł


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy