Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią PNF jako fundamentalne podejście do terapii PNF oraz pokazanie sposobów terapii przy użyciu wzorców PNF w leczeniu pacjentów neurologicznych. Adresatami szkolenia są studenci studiów licencjackich ( po 1 roku studiów), studiów magisterskich oraz absolwenci. W szczególności osoby, które planują w przyszłości prace z pacjentem neurologicznym i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Szczegółowe efekty kształcenia:

 

W zakresie wiedzy uczestnik kursu:

 

- zna główne procedury PNF

- potrafi wymienić poszczególne wzorce ruchowe

 

W zakresie umiejętności:

 

- zna techniki stosowane w PNF

- potrafi zastosować wzorce dla poszczególnych części ciała

- potrafi dostosować wzorzec do danego zaburzenia motorycznego

 

Program kształcenia:

 

 

MODUŁ 1

LICZBA GODZIN

1

Ewolucja PNF jako koncepcji holistycznej w terapii szeroko rozumianych ograniczeń aktywności i diagnoz

2

2

Teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji

2

3

Główne zasady i procedury PNF -wprowadzenie do wzorców : charakterystyka (diagonalna, trzy płaszczyzny, ruch we wszystkich stawach), poszczególne składowe, przeznaczenie i wykonanie (timing)

2

4

Wzorce dla miednicy i łopatki

2

 

  MODUŁ 2

LICZBA GODZIN

1

Rozwoju koncepcji PNF przez ostanie dekady

2

2

Wzorce dla kończyny górnej

2

3

Techniki wykorzystywane w metodzie PNF - Chopping/lifting w metodzie PNF

2

4

Wzorce dla kończyny dolnej

2

 

 

MODUŁ 3

LICZBA GODZIN

1

Wprowadzenie do normalnego (fizjologicznego) chodu

2

2

Analiza chodu: normalny cykl i fazy chodu

2

3

Nauka chodu w terapii PNF

2

4

Badanie i ocena pacjenta według koncepcji PNF

2

 

Informacje dodatkowe:

Dyplom udziału w szkoleniu wydawany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie przygotowuje do pracy z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu o podłożu neurologicznym.

Miejsce Szkolenia : WSB w Dąbrowie Górniczej

 

Prowadzący: dr Marta Motow-Czyż

Czas trwania: 24h (3x po 8h)

Termin:

Moduł I 12-15.12 (16:00-20:30)

Moduł II 16-19.01 (16:00-20:30)

Moduł III 16-19.01 (16:00-20:30)

 

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Praca

Adresatami szkolenia są studenci studiów licencjackich ( po 1 roku studiów), studiów magisterskich oraz absolwenci. W szczególności osoby, które planują w przyszłości prace z pacjentem neurologicznym i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Opłaty

Koszt szkolenia: 400 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy