Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych-podstawy teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna zawiera szczegółowy opis mechanizmów powstawania dysfunkcji, co bezpośrednio przekłada się na zdolności diagnozowania i prognozowania. Część praktyczna zawiera propozycje rozwiązań terapeutycznych w odniesieniu do trzech okresów rozwojowych - okresu niemowlęcego, dzieci starszych oraz dorosłych. Kurs stanowi więc kompendium wiedzy w zakresie przyczyn oraz rozwiązań terapeutycznych dotyczących zaburzeń stabilizacji ciała.

Uczestnicy:

Kurs przeznaczony jest  dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), pielęgniarek.

Prowadzący: 

dr n. k. f Anna Gogola
Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

doc. dr n. k. f. Małgorzata Matyja
Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, współautor podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor  podręcznika "Edukacja sensomotoryczna niemowląt" wydanego w 2005. Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.
 
dr Tomasz Wolny
Specjalista fizjoterapii. Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Medyczne Studium Zawodowe w Opolu. Dyplomowany terapeuta i asystent OMT Kaltenborn-Evjenth.Dyplomowany terapeuta metody PNF.  Kursy specjalizacyjne  z zakresu "terapii manualnej" metod McKenzie, Maitland, Cyriax, Kursy  metody P.Hankego "E-Technik, Kurs metody Margaret Johnston - neurorozwojowa terapia funkcjonalna, Kinesiology Taping, NDT-Bobath dla dorosłych, USG narządu ruchu, Chiropraktyka, Osteopatia.

W programie m.in.:


• Rozwój stabilizacji ciała niemowląt z prawidłowym napięciem posturalnym – strategicznie istotne aktywności ruchowe kształtujące centralną stabilizację i obwodową mobilność.
Film: Rola reakcji nastawczych i równowagi w procesie rozwoju stabilizacji ciała.
• Zaburzenia rozwoju stabilizacji ciała u dzieci z typem napięcia spasto- i atetoidalnym - konsekwencje posturalne kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego.
Film: Studium zachowań motorycznych niemowląt z różnymi typami napięcia posturalnego.
• Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne usprawniania niemowląt z zaburzoną stabilizacją ciała. Demonstracja pracy z niemowlęciem z zaburzoną stabilizacją ciała. Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne usprawniania dzieci starszych z zaburzoną stabilizacją ciała.
Film: Analiza porównawcza jakości stabilizacji ciała u dzieci starszych.
• Demonstracja pracy z dzieckiem starszym z zaburzoną stabilizacją ciała.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Kurs stanowi nowatorskie podejście do zagadnień związanych ze stabilizacją ciała. Opiera się bowiem na wnikliwej analizie wyników badań dotyczących funkcji poszczególnych układów zapewniających stabilizację oraz obejmuje cały okres rozwojowy jako łańcuch przyczynowo - skutkowy.

Opłaty

Koszt kursu:

890 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy